Kalendář 1. 3. 2017

V Oráčov - výročí

V Oráčov - výročí
1. března 1963   Oráčov

Věznice Oráčov se nachází ve Středočeském kraji nedaleko bývalého královského města Rakovník. Samostatný Nápravně výchovný ústav (NVÚ) Oráčov vznikl v březnu 1963.

K historii ústavu patří i pobočka ústavu Šmikousy, v roce 1971 zřízená pro odsouzené za nedbalostní trestné činy a zrušená v roce 1987. Odsouzení z místní pobočky pracovali především v zemědělství, chodili sami do zaměstnání, byly jim povolovány častější návštěvy i přerušení trestu. Pokles počtu odsouzených v kategorii nedbalostních trestných činů byl značný, takže v roce 1987 byl vězeňský objekt vrácen zpět státnímu statku.

Odsouzení v Oráčově vykonávali trest v I. NVS a pracovali většinou u ČSD při opravách kolejových svršků, v zemědělství a v rakovnické Rakoně při výrobě mýdla a pracích prášků.
 

http://www.vscr.cz/veznice-oracov-84/

Foto týdne