Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Rychlá fakta

 

 

Stav k 31. 10. 2017 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20498 1625 85 1848 22454
Počet obviněných 1721 125 20 559 1846
Počet chovanců 71 7 N/A 3 78
počet odsouzených 18706 1493 65 1259 20199
S ostrahou nízký 463 75 N/A 20 538
S ostrahou střední 6464 795 N/A 396 7259
S ostrahou vysoký 10741 586 N/A 721 11327
Se zvýšenou ostrahou 981 29 N/A 120 1010
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49