Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených

Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených

16.4.2013 13:47

Důležitou součástí zacházení s odsouzenými je jejich zaměstnávání. Práce umožňuje vězňům nejen smysluplné trávení času ve výkonu trestu. Je rovněž důležitým prvkem reintegrace. Z odměny za odvedenou práci navíc mohou hradit náklady spojené s výkonem trestu a pohledávky, které vznikly například v souvislosti s jejich trestnou činností.

Zaměstnávání odsouzených je nesmírně náročný úkol, neboť většina vězňů je v režimu ostrahy. Tyto vězně je z bezpečnostních důvodů nákladné a náročné zaměstnávat mimo věznici, a proto se jim vězeňská služba snaží zajistit práci uvnitř střežených prostor.

Dle § 28 zákona č.169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody je „odsouzený ve výkonu trestu povinen dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců Vězeňské služby, pracovat, pokud je mu přidělena práce a není uznán dočasně práce neschopným nebo není po dobu výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce."

Dle § 30 téhož zákona „ k zaměstnávání odsouzeného u jiného subjektu, jehož zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem není stát, je třeba jeho předchozího písemného souhlasu."  Smlouva mezi věznicí a jiným subjektem stanoví podrobnější podmínky, za nichž budou odsouzení pracovat, případně i postup při zaškolení odsouzených k výkonu určených prací a způsob zvyšování jejich pracovní kvalifikace.

Jedním z klíčových prvků reintegrace je rovněž vzdělávání odsouzených. Vězeňská služba sama, nebo ve spolupráci s jinými subjekty, zajišťuje všechny typy vzdělání – základní, vyučení v oboru, středoškolské a vysokoškolské vzdělání. 

Zaměstnanost odsouzených, do které se počítají i vzdělávací a terapeutické programy,  se v současnosti pohybuje kolem 70 procent.