Zacházení s vězněnými osobami

Zacházení s vězněnými osobami

16.4.2013 13:39

Zacházení s odsouzenými vychází z principů restorativní justice, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby si pachatel uvědomil odpovědnost za své činy, snažil se o napravení jejich důsledků a po vykonání trestu se začlenil do společnosti jako řádný občan respektující právní normy.

Výkon trestu tak zahrnuje programy zacházení, pracovní aktivity, speciálně-výchovné aktivity, vzdělávání, zájmovou činnost a trénink utváření vnějších vztahů. Součástí programů jsou arteterapie, psychoterapie, psychorelaxační techniky, právní a sociální poradenství, protidrogová poradna a komunitní setkání.

Ve výkonu trestu jsou zřízena také specializovaná oddělení, která poskytují ochrannou léčbu, péči o pracovně nezařaditelné a o pachatele s duševními poruchami a poruchami chování.

V ženské věznici ve Světlé nad Sázavou je specializované oddělení pro matky s nezletilými dětmi. Ženy, které splňují podmínky pro zařazení do tohoto oddělení, mohou mít u sebe děti ve věku od jednoho do tří let.

Důležitou součástí zajištění výkonu vazby a trestu je také zdravotní péče. Vězeňská služba má dvě vlastní nemocnice, z toho jednu vybavenou také chirurgickým sálem. Více si o zdravotní péči o vězeněné osoby můžete přečíst zde.

Celkové náklady na jednoho odsouzeného se v současnosti pohybují kolem 1000 korun (40 eur) na jednoho vězně a den. Z této částky ale odsouzení hradí jen část, maximálně do výše 1500 korun (60 eur) měsíčně.