Všeobecná prezentace VS ČR

Všeobecná prezentace VS ČR

Zde si můžete prohlédnout všeobecnou prezentaci Vězeňské služby ČR. (Aktualizováno k březnu 2017)Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uvedená v příloze této vyhlášky.

1.3.2010 15:17

více
Cíle a poslání VS ČR

Cíle a poslání VS ČR

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi.

9.2.2015 13:32

více
Mapa věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů ČR

Mapa věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů ČR

V České republice s v současnosti nachází 35 věznic, z toho 10 vazebních a dva detenční ústavy.

1.5.2013 0:00

více
Evidence vězněných osob

Evidence vězněných osob

Vězeňská služba České republiky vede v souladu s ustanovením § 23a zákona č. 555/1992 Sb. evidenci osob, které jsou anebo byly ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody či výkonu zabezpečovací detence. Evidenci těchto osob vede odbor správní Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, resp. pracoviště Centrální evidence vězněných osob.

16.4.2013 13:37

více
Zacházení s vězněnými osobami

Zacházení s vězněnými osobami

Zacházení s odsouzenými vychází z principů restorativní justice, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby si pachatel uvědomil odpovědnost za své činy, snažil se o napravení jejich důsledků a po vykonání trestu se začlenil do společnosti jako řádný občan respektující právní normy.

16.4.2013 13:39

více
Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených

Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených

Důležitou součástí zacházení s odsouzenými je jejich zaměstnávání. Práce umožňuje vězňům nejen smysluplné trávení času ve výkonu trestu. Je rovněž důležitým prvkem reintegrace. Z odměny za odvedenou práci navíc mohou hradit náklady spojené s výkonem trestu a pohledávky, které vznikly například v souvislosti s jejich trestnou činností.

16.4.2013 13:47

více
Uniformy příslušníků VS ČR

Uniformy příslušníků VS ČR

Základní typy uniforem a hodnostní označení příslušníků Vězeňské služby ČR

18.1.2011 14:35

více