Zahraniční spolupráce

Mezinárodní spolupráce 2014

Mezinárodní spolupráce 2014

Pracovníci zahraničních vztahů jsou součástí Oddělení vnějších vztahů, které spadá pod Kancelář generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Jejich hlavní pracovní náplní je řešit veškeré záležitosti týkající se mezinárodního kontaktu. Konkrétně se jedná o organizování zahraničních služebních cest a příjezdů delegací ze zahraničí, tlumočení a překlady, mezinárodní korespondence a zpracovávání odpovědí mezinárodních dotazníků, žádostí o informace a přehledů týkajících se vězeňství. V neposlední řadě mají pracovníci zahraničních vztahů na starosti zpracování plánů a statistik zahraničních aktivit a archivaci všech dokumentů, které spadají do jeho kompetence.

24.2.2015 14:46

více
Vybrané informace o litevské vězeňské službě

Vybrané informace o litevské vězeňské službě

PRAHA/VILNIUS 2. února (VS ČR) – Českou republiku minulý týden navštívila delegace generálního ředitelství litevské vězeňské služby. Připravili jsme proto výběr informací o litevském vězeňství, které by vás mohly zaujmout.

2.2.2011 9:58

více
Vyhodnocení činnosti referátu za rok 2010

Vyhodnocení činnosti referátu za rok 2010

Hlavními oblastmi činnosti referátu zahraničních vztahů, který spadá do oddělení vnějších vztahů Kanceláře Generálního ředitele Vězeňské služby ČR, jsou poskytování kompletního servisu generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR a vedení GŘ Vězeňské služby ČR v souvislosti s mezinárodními vztahy, organizační zajišťování mezinárodních akcí v České republice, překlady a tlumočení, komunikace se zahraničními partnery, spolupráce na tvorbě a vyhodnocování dotazníků a statistik s penitenciární tématikou, provádění dílčích srovnávacích studií, kompletace plánů, jejich vyhodnocování a archivace dokumentů a materiálů týkajících se mezinárodních vztahů.

1.2.2011 10:19

více
Oddělení vnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů

Zahraniční vztahy VS ČR organizačně zabezpečují analytici mezinárodních vztahů, kteří spadají pod přímé řízení zástupce vrchního ředitele a vedoucího oddělení vnějších vztahů kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR.

9.1.2014 9:29

více
Rada Evropy a reforma evropského vězeňství

Rada Evropy a reforma evropského vězeňství

Informační materiál o evropské vězeňské reformě ke stažení ve formátu .pdf zde.Kulatý stůl středoevropských vězeňských služeb

Kulatý stůl středoevropských vězeňských služeb

Kulatý stůl generálních ředitelů středoevropských vězeňských systémů (MECR – Middle European Countries Roundtable) byl založen v roce 2008 s cílem porovnat a podpořit užší spolupráci středoevropských vězeňských systémů. Zasedání se plánují jednou ročně rotačním způsobem v každé z členských zemí, témata setkání se upřesňují v průběhu příprav dle aktuální situace v penitenciární oblasti.

29.1.2010 15:12

více
Dohody o spolupráci

Dohody o spolupráci

Vězeňská služba ČR má uzavřeny rámcové dohody o bilaterální spolupráci s vězeňskými službami zemí V4 (Slovenská republika, Polská republika, Maďarská republika).

V souladu s rámcovými dohodami uzavřely některé organizační jednotky Vězeňské služby ČR dílčí dohody o spolupráci, jejichž přehled najdete zde.