Legislativa

Legislativa

15.4.2016 13:29

Vážení návštěvníci, v tomto článku jsme pro vás připravili ke stažení ve formátu pdf nejdůležitější zákony a vyhlášky vztahující se k výkonu vězeňství. Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete na úřední desce VS ČR v bodě 15.


555/1992 Sb. - Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
(zákon České národní rady ze dne 17. listopadu 1992, v platném znění)

293/1993 Sb. - Zákon o výkonu vazby
(zákon ze dne 10. listopadu 1993 v platném znění)

109/1994 Sb. - Řád výkonu vazby
(vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. dubna 1994 v platném znění)

169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
(zákon ze dne 30. června 1999,v platném znění)

345/1999 Sb. - Řád výkonu trestu odnětí svobody
(vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999 v platném znění)

218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

(zákon ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, v platném znění)

40/2009 Sb. - Trestní zákoník

(zákon ze dne 8. ledna 2009, v platném znění)

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
(zákon ze dne 29. listopadu 1961)

104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
(zákon ze dne 20. března 2013)