Co je SARPO

4.4.2014 9:50


Co je nástroj SARPO
Prediktivní nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních
potřeb odsouzených v podobě elektronického programu.

Nástroj posuzuje pravděpodobnost opětovného selhání odsouzeného
na základě:
• výpočtu statického rizika z údajů o kriminálním chování,
• výpočtu dynamického rizika vyhodnocujícího celkem 48 rizik
v 7 základních životních oblastech,
• odhadu způsobení újmy a specifikace potenciální oběti na základě
analýzy trestné činnosti,
• vyhodnocení motivace a sebehodnocení


Kam nástroj SARPO zařadit
V mezinárodním srovnání je SARPO prediktivním nástrojem IV. generace.
Vedle statických obsahuje rovněž dynamické a protektivní faktory
a pracuje s responzivitou odsouzených. V rámci připravované změny
vnější diferenciace se s ním počítá jako s významným zdrojem
informací pro určení vnitrní diferenciace odsouzených.
SARPO není diagnostickým nástrojem např. ve smyslu psychologických testů.

SARPO staví na
• empirických poznatcích mezinárodních studií,
• přesně definovaných zdrojích dat,
• výpočetních vzorcích ověřeném analýzou dat,
• potřebách každodenní penitenciární praxe.

Zpět