Vzdělávání manažerů
Nastavení systému manažerského vzdělávání

Vzdělávání manažerů<br /><span>Nastavení systému manažerského vzdělávání</span>

11.9.2015 14:09

PRAHA 11. září (VS ČR) - V rámci projektu byla vyhlášena veřejná zakázka „Nastavení systému manažerského vzdělávání, vytvoření analýzy manažerského vzdělávání ve Vězeňské službě ČR“, s vítězným uchazečem BNV Consulting s.r.o. byla podepsána na začátku června 2015 smlouva. Následně v rámci detailní analýzy současného systému vzdělávání vedoucích zaměstnanců VS ČR proběhlo pod vedením této společnosti na generálním ředitelství v průběhu června-července 2015 celkem 8 workshopů.

Realizovaných workshopů se zúčastnili vedoucí pracovníci napříč organizačními jednotkami z celé České republiky. Cílem workshopů byla analýza současného stavu systému vzdělávání manažerů VS, byly představeny nástroje pro plánování rozvoje zaměstnanců a práce s ním a definovány vzdělávací potřeby a požadavky na manažerské vzdělávání. V průběhu podzimu 2015 budou probíhat prezenční kurzy manažerského vzdělávání ve třech tematických blocích, v rámci nichž bude proškoleno celkem 120 vedoucích zaměstnanců. Dále bude vytvořeno 6 modulů e-learningového vzdělávání, do kterého budou zapojeni vedoucí oddělení GŘ VS ČR a vedoucí oddělení všech organizačních jednotek.