Programy a fondy EU

Programy a fondy EU

8.11.2011 9:11

Aktualizováno 07/2012
Evropský sociální fond (ESF)
patří do strukturálních fondů Evropské unie. Mezi programy, které umožňují čerpání finančních prostředků z ESF, řadíme také Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je multicílový tematický operační program. OP LZZ je zacílen zejména na snižování nezaměstnanosti, zvyšování profesního vzdělávání, začleňování sociálně znevýhodněných obyvatel do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy, mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Vězeňská služba České republiky v rámci dotačního období 2009 - 2014 byla příjemcem finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci realizace čtyř projektů z výzvy č. 59 OP LZZ (85 % finančních prostředků je hrazeno z výše uvedeného operačního programu, 15 % je podíl ze státního rozpočtu VS ČR).

Realizované projekty VS ČR:

1) Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR
Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00022

2) Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení
Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00024

3) Zefektivnění podpůrných procesů VS ČR
Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00025

4) Optimalizace systému poskytování zdravotní péče ve VS ČR
Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00026

Realizované projekty ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR:

Zefektivnění vybraných podpůrných procesů VS ČR
(Digitalizace a pasportizace objektů VS ČR)
projekt z výzvy č. 48 OP LZZ.

Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/48.00041


Vězeňská služba České republiky v současné době realizuje ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR projekt z výzvy č. D9 OP LZZ Vytvoření modulu a systému manažerského vzdělávání ve VS ČR

Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/D9.00004

Hlavním cílem projektu je vytvoření flexibilního modulu k realizaci manažerského vzdělávání pro služební funkcionáře, vedoucí příslušníky a vedoucí zaměstnance na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky a na nejvyšším stupni řízení v organizačních jednotkách (vazební věznice a věznice, zdravotnická zařízení, střední odborné učiliště, Akademie VS). Ministerstvo spravedlnosti ČR, jako realizátor projektu, je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství, je mu podřízena Vězeňská služba ČR, proto je cílem projektu zefektivnit řízení lidských zdrojů a zlepšit podmínky pro výkon manažerských funkcí na všech úrovních řízení VS ČR. Projektem bude podpořeno v rámci jednotlivých aktivit celkem 330 vedoucích zaměstnanců VS ČR. Celkové náklady projektu činní 5,7 mil. Kč.

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR k projektu:

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=341264