Programy a fondy EU

Programy a fondy EU

Programy a fondy EU

Aktualizováno 07/2012
Evropský sociální fond (ESF)
patří do strukturálních fondů Evropské unie. Mezi programy, které umožňují čerpání finančních prostředků z ESF, řadíme také Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je multicílový tematický operační program. OP LZZ je zacílen zejména na snižování nezaměstnanosti, zvyšování profesního vzdělávání, začleňování sociálně znevýhodněných obyvatel do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy, mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Vězeňská služba České republiky v rámci dotačního období 2009 - 2014 byla příjemcem finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci realizace čtyř projektů z výzvy č. 59 OP LZZ (85 % finančních prostředků je hrazeno z výše uvedeného operačního programu, 15 % je podíl ze státního rozpočtu VS ČR).

8.11.2011 9:11

více
Dotazování na CEVO

Dotazování na CEVO

Poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence je specifickou oblastí upravenou zákonem o Vězeňské službě. Více informací naleznete v tomto článku.

17.7.2015 17:00

více
Školení klíčových uživatelů III.

Školení klíčových uživatelů III.

EFEKTIVNÍ ZJIŠTĚNÍ IDENTIFIKACE OSOB A PŘEDÁNÍ DAT V RÁMCI OVM ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00024
Částka: 2 830 750,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 7. 2012

1.8.2012 0:00

více
Školení klíčových uživatelů II.

Školení klíčových uživatelů II.

EFEKTIVNÍ ZJIŠTĚNÍ IDENTIFIKACE OSOB A PŘEDÁNÍ DAT V RÁMCI OVM ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00024
Částka: 2 830 750,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 7. 2012

19.7.2012 10:51

více
Školení klíčových uživatelů

Školení klíčových uživatelů

EFEKTIVNÍ ZJIŠTĚNÍ IDENTIFIKACE OSOB A PŘEDÁNÍ DAT V RÁMCI OVM ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00024
Částka: 2 830 750,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 4. 2012

18.4.2012 9:45

více