Výběrové řízení - lékař rezident
Výběrové řízení - lékař rezident

Výběrové řízení - lékař rezident<br /><span>Výběrové řízení - lékař rezident</span>

14.7.2016 8:58

PRAHA 14. července (VS ČR) - Vězeňská Služba České republiky vyhlašuje výběrové řízení na místo rezidenta - lékaře podle vyhlášky MZ ČR č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

 
Vyhlašovatel:

Vězeňská Služba České republiky
Generální ředitelství
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4


Seznam rezidenčních míst pro lékařské zdravotnické pracovníky:

Specializační obor:  všeobecné praktické lékařství – 10 rezidenčních  míst (v rámci celé České republiky)


Lhůta pro podání přihlášek:

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do dne 9.9.2016

 
Místo pro podání přihlášek do výběrového řízení:

Vězeňská Služba České republiky
Generální ředitelství, Odbor zdravotní služby
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.244 024 900, ISDS: b86abcb
 nebo e-mailem:   JJezdikova@grvs.justice.cz  a  MSicak@grvs.justice.cz

 
Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce:

1) Vyplněný osobní dotazník
2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
3) Výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců
4) Neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
5) Neověřená kopii dokladu o získání specializované způsobilosti a nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
6) Je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
7) Přehled odborné praxe, pokud ji má


Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1) Zájem o obor
2) Délka odborné praxe
3) Komunikační schopnosti a dovednosti
4) Znalost světového jazyka

 

Způsob hodnocení uchazečů:

Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.


Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:

Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů - viz seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.


Přílohy:

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta (viz www.mzcr.cz, vyhláška 186/2009 Sb.,příloha 1 – Přihláška. xls) ·
2) Osobní dotazník (viz www.mzcr.cz, vyhláška č. 186/2009 Sb., příloha 2 - osobní dotazník.xls) s jednou fotografií pasového formátu 3) Osobní dotazník rezidenta

 

Kontakty pro případné dotazy:

JJezdikova@grvs.justice.cz

MSicak@grvs.justice.cz