Personalistika

Výběrová řízení na volná pracovní nebo služební místa

Výběrová řízení na volná pracovní nebo služební místa

Máte zájem pracovat u Vězeňské služby České republiky? Zjistěte, zda nehledáme právě Vás. 
Aktuální přehled výběrových řízení na volná pracovní nebo služební místa naleznete 
zde.

3.3.2014 17:07

více
Zaměstnanecký poměr VS ČR

Zaměstnanecký poměr VS ČR

Každý uchazeč je přijímán na konkrétní pracovní místo (např. lékař, vychovatel, sociální pracovník, mzdová účetní). Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny konkrétní kvalifikační předpoklady, popř. odborná způsobilost. Vnitřními předpisy jsou pak pro některá pracovní místa stanoveny kvalifikační požadavky.

30.5.2013 8:30

více
Služební poměr příslušníka VS ČR

Služební poměr příslušníka VS ČR

Uchazeč musí podle zákona č. 361/2003 Sb. splňovat následující podmínky:

30.5.2013 8:00

více
Oznámení o zpracovávání osobních údajů

Oznámení o zpracovávání osobních údajů

Vězeňská služba České republiky se při zpracovávání osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy.

30.5.2013 9:23

více
Personální odbor

Personální odbor

Personální odbor je organizačním útvarem Generálního ředitelství Vězeňské služby (GŘ VS). Koncepčně, systematicky, metodicky řídí a kontroluje organizační jednotky Vězeňské služby (věznice, vazební věznice, Ústav pro výkon zabezpečovací detence, Akademie Vězeňské služby, Střední odborné učiliště pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody) v oblasti řízení lidských zdrojů.

1.5.2013 13:47

více