Organizační struktura VS ČR

Kliknutím na náhled se zobrazí schéma organizační struktury VS ČR platné od 1. 9. 2015. Organizační struktura a systém řízení Generálního ředitelství VS ČR

Kliknutím na náhled se zobrazí schéma organizační struktury Generálního ředitelství VS ČR platné od 1. 2. 2017.