PDP 6 Příbram

Výstavba výrobně vzdělávací haly

Výstavba výrobně vzdělávací haly

PŘÍBRAM 22. prosince (VSČR) - V rámci projektu, CZ 15 EHP/ NORSKO oblast 32 „Budování kapacit a spolupráce v rámci justice a nápravné služby včetně alternativních trestů,“ byla dne 19. prosince 2016 ve Věznici Příbram oficiálně zahájena tvrdá část projektu, hrazená z Norských fondů, a to výstavba výrobně vzdělávací haly.  Ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart a jednatel firmy LAMA PB s.r.o. podepsali smlouvu o spolupráci a společně poklepali na základní kámen stavby.

22.12.2016 14:45

více
Norské fondy

Norské fondy

PŘÍBRAM 21. března (VSČR) - Začátkem roku 2016 byla oficiálně zahájena neinvestiční část (měkká část) projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Příbram.

21.3.2016 12:31

více
Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram

Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-6-006-01-2014
Rozpočet: 13 959 008 CZK (80 % financováno z Norských fondů, 20 % ze státního rozpočtu)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016


Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram‘‘. Projekt zahrnuje vytvoření prostorových i reedukačních podmínek (prostory a materiálové vybavení) s cílem zvýšení kvalitativního i kvantitativního působení u odsouzených v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, a to zejména ve směru jejich profesní přípravy, prostřednictvím rekvalifikačních kurzů (jedná se o odbornou profesní přípravu odsouzených), které podpoří a napomohou k jejich soběstačnému životu po propuštění v souladu se zákonem.
pek