PDP 4 Nové Sedlo

Norské fondy

Norské fondy

NOVÉ SEDLO 12.září (VSČR) Investiční a neinvestiční část projektu „Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“ financovaná z EHP a Norských fondů se přehoupla do druhé poloviny.

12.9.2016 8:57

více
Práce na kotelně

Práce na kotelně

NOVÉ SEDLO 19.srpna (VSČR) V měsíci červenci byla zahájena přestavba stávající nedostavěného objektu kotelny v centrum praktické a teoretické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně za účelem dalšího vzdělávání odsouzených v dělnických profesích, která je financována z Norských fondů 2009-2014.

19.8.2016 9:41

více
Objekt nedostavěné kotelny se stává minulostí

Objekt nedostavěné kotelny se stává minulostí

NOVÉ SEDLO 1.července (VSČR) Dne 1.července byla zahájena realizace stavby v rámci projektu „ Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“ financované z EHP a Norských fondů. Smlouvu o dílo mezi smluvními stranami Českou republikou, Vězeňskou službou České republiky, podepsal na základě pověření generálního ředitele Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, za dodavatelskou firmu ISOWELL Building s.r.o. Litvínov-Hamr jednatelka ing. Marie Vyhlasovou.

1.7.2016 11:37

více
Údržba veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně

NOVÉ SEDLO 27.června (VSČR) Projekt programu CZ 15 Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo, který je financován z Finančního mechanismu Norsko má nové absolventy.

28.6.2016 10:15

více
Návštěva v domově pro seniory

Návštěva v domově pro seniory

NOVÉ SEDLO 5.května (VSČR) Pracovníci oddělení výkonu trestu Věznice Nové Sedlo pod vedením Slavoje Skleničky navštívili 5.května Domov pro seniory v Žatci.

6.5.2016 10:48

více
Rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz

NOVÉ SEDLO 2.května (VSČR) První běh rekvalifikačního kurzu „Truhlářské práce“ byl úspěšně ukončen v závěru měsíce dubna.

2.5.2016 8:45

více
Norské fondy se stávají realitou

Norské fondy se stávají realitou

NOVÉ SEDLO 7. března (VS ČR) Norské fondy se stávají realitou ve Věznici Nové Sedlo. Ve středu 2. března byla oficiálně zahájena neinvestiční část projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo.

7.3.2016 13:57

více
Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-4-004-01-2014
Rozpočet: 13 297 038 CZK (80 % financováno z Norských fondů, 20 % ze státního rozpočtu)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo‘‘. Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení kapacity pro práci s odsouzenými, a to vytvořením prostorů pro vzdělávání v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Záměrem je vybudovat centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně pro vzdělávání odsouzených v dělnických profesích. Projekt přispěje k úspěšnějšímu návratu odsouzených do společnosti a tím
i ke snížení opakované trestné činnosti a dalšímu naplňování věznic.
pek

Více informací zde: