PDP 3 GŘ VS ČR

Aktitivity projektu před ukončením

Aktitivity projektu před ukončením

PRAHA 13. ledna (VS ČR) - Plánované aktivity projektu jsou v současné době před svým zakončením. Projektovému týmu PDP 3 se podařilo dosáhnout na základě výsledků výběrových řízení nemalých úspor. Tyto úspory se tým projektu rozhodl využít pro nové aktivity.

16.1.2017 11:32

více
Projekty Norských fondů

Projekty Norských fondů

PRAHA 15.  prosince (VS ČR) - V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 06/2015 vyšel článek pojednávající o projektu : „Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby“. Na šest stovek pracovníků věznic lépe připravených na práci s cizinci, mladistvými vězni či vězni se závislostí na drogách a na další specifické problémy, vytvoření nových standardizovaných programů a rozšíření programů stávajících, ale také informační brožury a speciální poradenství pro vězněné cizince – to vše bude výsledkem tohoto projektu.  


Bližší informace se dočtete v Informačním měsíčníku 5/2015, který je ke stažení zde.

15.12.2015 11:38

více
Exkurze u Norské vězeňské služby

Exkurze u Norské vězeňské služby

PRAHA 31. října (VS ČR) - Jednou z hlavních aktivit předem definovaného projektu (PDP) 3 ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘ je bilaterální spolupráce s norským partnerem. V rámci projektu byl naplánován týdenní odborný seminář s norskými experty, který úspěšně proběhl v listopadu 2014. Další, rozsáhlejší aktivitou, jsou čtyři studijní cesty českých expertů do Norska v letošním roce.

31.10.2015 14:43

více
Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-3-002-01-2014
Rozpočet: 16 135 983 CZK (financování: 20% státní rozpočet, 80% Norské fondy)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo grant na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘ v rámci Norských fondů 2009-2014.
Projekt je primárně zaměřen na zvýšení kvality zacházení s vězněnými osobami ve věznicích a vazebních věznicích vytvořením lepších podmínek v oblasti odborných činností. První oblastí je podpora vývoje a rozvoje standardizovaných programů pro odsouzené na zvládání agresivity a předcházení (sexuálního) násilí, pro pachatele dopravních nehod a pro uživatele drog. Druhou oblastí je snižování socio-kulturní, právní a jazykové bariéry, a tím i rizika diskriminace u vězněných cizinců. Třetí oblastí je posílení celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR s důrazem na průběžné odborné vzdělávání v kriminologii, psychologii, managementu a v získání dalších odborných dovedností v zacházení s odsouzenými. V rámci realizace projektu je zahrnuta bilaterální spolupráce s Norskou vězeňskou službou, kdy se uskuteční seminář v České republice s norskými kolegy a 4 studijní cesty do Norska s cílem tematické výměny zkušeností v oblasti zacházení s odsouzenými.
pek