Program CZ15
Program CZ15

Program CZ15<br /><span>Program CZ15</span>

8.10.2013 13:23

Hlavním cílem programu CZ15 je přispět ke zkvalitnění a zvýšení efektivity justice, zlepšování českého vězeňského systému řešením některých jeho problémů (integrace odsouzených zpět do společnosti, problematika lidských práv u zranitelných skupin, koncepční vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR) a další posílení a rozvoj činnosti Probační a mediační služby ČR.

• Program, který je rozdělen do dvou prioritních oblastí (programová oblast 31 - Budování kapacit a spolupráce v justici, programová oblast 32 - Nápravné služby včetně alternativních trestů), bude realizován prostřednictvím předem definovaných projektů.

Programová oblast 32 - Nápravné služby včetně alternativních trestů
Jedná se celkem o 5 předem definovaných projektů (PDP), které budou realizovány ve vybraných věznicích:
• Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR
• Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo
• Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava
• Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram
• Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim
Program realizuje Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s partnery - Ministerstvem spravedlnosti ČR a Radou Evropy.
Celková alokace pro tento program je stanovena ve výši 122 214 400 Kč. Více informací o Programu CZ15 naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR a na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.
red