Návštěva v Norsku
Jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 a návštěva věznice v Oslu

Návštěva v Norsku<br /><span>Jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 a návštěva věznice v Oslu</span>

24.11.2015 14:05

PRAHA 24. listopadu (VS ČR) -  Ve dnech 12. – 13. října 2015 se v norském městě Lillestrøm konalo pravidelné jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 – Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb (dále jen CZ15). Za norskou stranu se jednání zúčastnili zástupci Ředitelství Norské nápravné služby. Za Českou republiku byli přítomni zástupci Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Ministerstva financí. Přítomen byl také zástupce Rady Evropy – partner programu.

Jednání Výboru pro spolupráci bylo věnováno především aktuálním otázkám souvisejícím s implementací Programu CZ15 a jednotlivým předem definovaným projektům. Byla také diskutována témata týkající se posílení bilaterální spolupráce na úrovni programu jako jednoho z podstatných aspektů EHP a Norských fondů, včetně projednání konkrétních bilaterálních iniciativ. Pro účastníky jednání byla druhý den zorganizována návštěva věznice v Oslu, která je nejstarší a zároveň největší věznicí v celém Norsku. Účastníci z ČR tak mohli získat praktickou zkušenost s norským systémem nápravné služby, který se v mnoha aspektech liší od systému v České republice, nicméně je z pohledu české vězeňské služby vnímán jako inspirativní.