Setkání v budějovické vazební věznici

 Setkání v budějovické vazební věznici

6.4.2012 14:27

V pondělí 2. dubna 2012 se na pozvání  ředitelky  vazební věznice plk. Mgr. Martiny Štanglovičové setkali v její kanceláři českobudějovičtí duchovní z několika církví. Záměrem bylo navázání kontaktů.....

   Navzdory formálně religióznímu duchu Českých Budějovic se doposud nepodařilo vybudovat strukturu spolehlivé a trvalé služby duchovních ve vazební věznici; pořád jako by něco bránilo obecné domluvě. Proto, je-li řeč o kontaktech, týká se to nejen kontaktů duchovních s vedením vazební věznice, ale i vzájemných kontaktů mezi zástupci církevních skupin. Třeba muselo dojít až k tomuto setkání, aby i církve začaly vnímat své okolí. Patří tedy dík paní ředitelce, že se úkolu svolat dobrovolné církevní pracovníky ujala a po různých termínových peripetiích jej i realizovala.

   Kromě paní ředitelky plk. Mgr. Martiny Štanglovičové a dalších pracovníků věznice 1.zástupce ředitelky plk. ing. Václava Valeše,  vedoucího oddělení výkonu vazby a trestu mjr. Bc. Jaroslava Vlacha a paní psycholožky Mgr. Sylvie Koubalíkové se setkání účastnili římskokatolická řádová sestra Marta Šipanová, Mgr. Milan Týmal z pravoslavné církve, evangelický farář Mgr. David Nečil a za Náboženskou společnost Svědků Jehovových pánové Vladislav Sloup, Daniel Hisem a Vlastimil Sobotka. Přítomná byla též nastupující sociální pracovnice paní Bc. Eva Heroutová. Z generálního ředitelství jsme byli také pozváni a rádi jsme byli přitom, když se záhy rozvinula docela zajímavá debata, týkající se nejen podmínek služby ve věznici, ale konec konců i forem služby a vzájemného pochopení a pomoci. Paní ředitelka už dopředu předvídala další pravidelná jarní setkávání duchovních v budoucnu a přítomní si přislíbili, že do 15. dubna se budou vzájemně informovat, jak budou duchovní a pastorační péči v Budějicích zajišťovat.

   A paní ředitelce přejeme do jejího dalšího rozvíjejícího se života mnoho pěkných zážitků, potěšení i chápavých lidí kolem.

   Mgr. Bohdan Pivoňka, poradce pro duch.službu koordinátor s paní předsedkyní VDP Renatou Balcarovou

foto: BoPiBudějovické setkání

Paní ředitelka: co z toho povstane?
 
Marta Šipanová a David Nečil