Mimořádná porada kaplanů

Mimořádná porada kaplanů

11.6.2012 11:25

Ve středu 6. června 2012 proběhla v Praze na Květnici mimořádná kaplanská porada, svolaná za účelem seznámení pracovníků Vězeňské duchovní služby s některými možnými problémy, které se průběžně vyskytují  při vykonávání pastorační činnosti.

Kaplanům se při této příležitosti představilo vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů v čele s jejím ředitelem plk. Ivanem Bílkem a jeho náměstkem plk. Dušanem Brunclíkem. Plk. Bílek podrobně informoval přítomné o struktuře této nezávislé služby, o náplni její práce i o oblasti, kterou Inspekce pokrývá. Za předsednickým stolem usedli vedle ředitele kanceláře generálního ředitele VS ČR plk. Martina Kocandy, na jehož podnět se porada uskutečnila, také hlavní kaplanka. Květoslava Jakubalová,  její zástupce Martin Škoda i zástupci odboru kontroly generálního ředitelství VS ČR plk. Miloslav Loula a plk. Martin Procházka.

Není obvyklé, aby se bezpečnostní služba představila s takovou otevřeností. Zároveň ovšem se kaplani setkali s upozorněním na postupy, které by mohly vést k problematickému posuzování některých kaplanských zvyklostí a "svobod" z církevní oblasti. Duchovní jsou zvyklí se otevřeně projevovat, umějí dobře hovořit a dokážou spolehlivě zodpovědět závažné otázky. Museli si připomenout, že informace mohou být zneužity a že je třeba je správně dávkovat podle předepsaných podmínek. Právě tak bývá sporná v některých případech nekontrolovaná důvěra v upřímnost postojů jejich klientů. Na druhé straně jsou ve vězeňských zařízeních právě proto, aby byli nablízku těm, kteří jsou v duchovní, duševní či sociální nouzi a to je jednou z nejvýznamnějších a nezastupitelných povinností jejich služby.

Otazníky vyvolaly některé používané praktiky, zejména institut "zkoušky spolehlivosti", jehož použití je pochopitelné za současných společenkých podmínek a přece na druhé straně vede k podezřívavosti a nedůvěře. Kaplani pocítili vděčnost nad tím, že mají díky svému přesvědčení, víře a poctivé praxi důvod k naději, že i při ztížených podmínkách obstojí ve složitých zkouškách profesního života.

Bohdan PivoňkaBezpečnostní porada kaplanů