Vězeňská duchovní služba

Duchovní služba ve VS  v r.2009

Duchovní služba ve VS v r.2009

Na sklonku roku 2009 byl proveden průzkum, týkající se rozsahu a církevního rozvrstvení duchovní služby. V dalším textu uvádíme tabulku s přehledem počtu osob zúčastněných na realizaci duchovní činnosti ve věznicích a vazebních věznicích ČR. V rubrice "kaplani" jsou uváděni duchovní, kteří jsou ve VS zaměstnáni; v závorce za označením církve je uvedeno číslo, znázorňující poměrnou část pracovního úvazku. Sloupec "VDP" zachycuje členy občanského sdružení Vězeňské duchovenské péče s uvedením jejich počtu. Označení „ze zákona“ představuje duchovní působící pouze na základě církevního pověření.

7.1.2010 15:29

více