Dohoda o duchovní službě

Dohoda o duchovní službě

3.3.2010 16:36

Dohoda o duchovní službě a nařízení generálního ředitele Vězeňské služby č. 15/2011 o organizaci duchovní služby jsou základními dokumenty pro duchovní službu ve vězeňských zařízeních v České republice. Soubor předpisů pro oblast duchovní služby lze stáhnout níže (klikni na "více").

Základní podmínky pro činnost duchovních registrovaných církví v prostředí Vězeňské služby určuje dvoustranná Dohoda o duchovní službě, která byla uzavřena 19. srpna 2008 v Praze mezi Vězeňskou službou České republiky (VS ČR) na jedné a Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví v České republice (ERC) na straně druhé. Dohodu signovali: generální ředitel VS ČR genmjr. PhDr. Luděk Kula, předseda ČBK Mons. Jan Graubner a předseda ERC ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Dohoda o duchovní službě zde

Podrobnosti organizace duchovní činnosti obsahuje vnitřní norma Vězeňské služby, nařízení generálního ředitele Vězeňské služby (NGŘ) č. 15/2011

NGŘ č. 15/2011 zde

Soubor předpisů pro potřeby Vězeňské duchovní služby včetně dosud platných metodických listů z této oblasti lze stáhnout ZDE