Vazební věznice Liberec nabízí volné kapacity výrobních prostor

Vazební věznice Liberec nabízí volné kapacity výrobních prostor

19.4.2011 13:24

LIBEREC 19. dubna (VS ČR) - Vazební věznice Liberec nabízí volné kapacity výrobních prostor. Nabídky zasílejte na emailovou adresu zástupce ředitele VV Liberec Mgr. Mrkvanové amrkvanova(zavinac)vez.lbc.justice.cz. Případné dotazy či informace na tel. 482 426 203 nebo 602 784 919.

 

 

  • prostory a pracovní sílu odsouzených na drobnou manuální práci

Výhody : pracovní odměna v úkole či měsíční plat nižší než minimální mzda, nečerpání dovolené, při skončení pracovní smlouvy nenáleží odstupné, vedení mzdovové agendy vede dodavatel, neplatí se prostoje, operativně lze navyšovat nebo snižovat počet odsouzených dle uzavřené smlouvy apod.
 

  • pracovní sílu odsouzených mimo objekt věznice

Výhody : pracovní odměna v úkole či měsíční plat nižší než minimální mzda, nečerpání dovolené, při skončení pracovní smlouvy nenáleží odstupné, vedení mzdovové agendy vede dodavatel, neplatí se prostoje, operativně lze navyšovat nebo snižovat počet odsouzených dle uzavřené smlouvy apod.
 

Základní informace o zaměstnávání vězněných osob

Charakter prováděných prací
práce zařazené do kategorie prací I. a II.skupiny dle KHS - převážně úklidové a pomocné práce , pomocné údržbářské práce , třídění , balení , jednoduchá montáž s ručním nářadím.
Jen velmi výjimečně lze zajistit po dohodě i práce vyžadující odbornou kvalifikaci.

Všeobecné podmínky
Dopravu z a na pracoviště zajišťuje objednatel .Pokud je pracovní doba delší než 8 hodin zajišťuje objednatel teplou stravu, a to buď vyzvedne stravu ve vazební věznici nebo zajistí teplou stravu vlastními zdroji a dodavateli přefakturuje částku 19,-Kč vč.DPH za oběd. Pracovní ochranné pomůcky včetně ochranných nápojů ,školení odsouzených z předpisů BOZP a PO zajišťuje objednatel. Každé nové pracoviště musí schválit komise VV , která posoudí pracoviště stran BOZP, bezpečnostních a zdravotních rizik, pracovních podmínek.
Objednatel se zavazuje , že seznámí své pracovníky se zásadami styku s odsouzenými – prohlášení je součástí smlouvy. Objednatel vede pracovní výkazy a předává dodavateli k zúčtování.
Dodavatel vede a zpracovává mzdovou agendu odsouzených.

Pracovní doba
platí zákoník práce s určitými výjimkami: není nárok na dovolenou,odstupné a minimální mzdu.Platí ovšem příplatky za přesčasy ,soboty a neděle-pokud není pracovní doba rozvržena jako nerovnoměrná nebo ve 2(3)směnném režimu, příplatek za svátek (pokud je pracovní).
Konkrétní zahájení práce je až po příjezdu na pracoviště.

Cenové podmínky
v této oblasti můžeme uzavírat 2 druhy smluv : Smlouva o zařazení odsouzených do práce u cizích subjektů : přeúčtovávají se mzdy odsouzených včetně sociálního a zdravotního pojištění a všech příplatků (sobota,neděle,přesčasy,svátky-pokud jsou pracovní) a k této ceně se počítá finanční přirážka v rozmezí 20 – 30% odváděná do státního rozpočtu, která kryje náklady spojené se zaměstnáváním .
Základní sazba hrubé mzdy vychází z NV č.365/1999 Sb. a je pro tyto pomocné práce 4500,-Kč/měsíc (základní složka odměny). Objednatel v tomto charakteru zaměstnávání plně hradí pracovní úrazy a náklady s nimi spojené.
Dalším způsobem je : Smlouva o dílo – Hospodářská činnost VV Liberec. Objednatel hradí pevnou částku za odpracovanou hodinu ve výši 50 – 70,- Kč/hod + příplatky za soboty,neděle,přesčasy a svátky. Konkrétní výše sazby závisí na dostupnosti pracoviště, kategorie a obtížnosti prací, pracovními podmínkami atp.
K této ceně se účtuje DPH 20%..
V případě práce vyžadující odbornou kvalifikaci jsou cenové podmínky individuelní.

Ing.Vladimír Pokorný
Vedoucí sam.referátu zaměstnávání vězněných osob
Tel.: 482 426 375, 724 007 235