20.7.2016 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura
Organizační strukturu VS ČR najdete zde.

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení
2901-881/0710 (Tento účet neslouží k zasílání peněz vězněným osobám!)

6. IČ
00212423

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty

Aktuální rozpočet

Rozpočet za rok 2012
Rozpočet na rok 2013 - závazné ukazatele, příjmy, výdaje

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde

16. Výroční zpráva

za rok 2016      
za rok 2015      za rok 2012     za rok 2009     za rok 2006
 za rok 2014     za rok 2011      za rok 2008     za rok 2005
 za rok 2013     za rok 2010     za rok 2007     za rok 2004