Vydána Statistická ročenka za rok 2014

30.4.2015 10:41

Úvodní slovo ke Statistické ročence Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Vážené čtenářky a čtenáři z řad odborné i laické veřejnosti,

vítám Váš zájem o tuto účelovou publikaci Vězeňské služby České republiky, která v posledních letech doznává díky Vám a Vašim názorům a připomínkám nikoli nepatrných změn. I v tomto roce jsme pro Vás připravili Statistickou ročenku Vězeňské služby České republiky, která v podobě rámcové statistické analýzy mapuje situaci českého vězeňství v roce 2014.

Na přibližně dvou stech stranách této publikace naleznete nejen statistické výstupy mapující výkon služby příslušníků nebo práce zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, ale v reakci na Vaše podněty rozšiřujeme zejména kapitoly týkající se vězněných osob a to nejčastěji jako reakci na žádosti zasílané v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Statistická ročenka se tak rozrostla o kapitolu zaměřenou na specifika chovanců, volebního práva vězněných osob, odborné a specializované zacházení a řadu dalších.

Zatímco rok předchozí, tedy 2013, se nesl ve znamení prvotního rasantního snížení počtu vězněných osob v důsledku amnestie udělené prezidentem republiky, v roce 2014 tomu bylo naopak. Ze statistik uvedených v této publikaci zjistíte, že v průběhu roku 2014 ve vazebních věznicích, věznicích nebo ústavech pro výkon zabezpečovací detence přibylo více než 2 000 vězněných osob.

Dovolte, abych současně poděkoval za mnoho práce, obětavého a profesionálního úsilí zaměstnanců, kteří se na zpracování Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 2014 podíleli.

Těším se na Vaše další podněty ke změnám rozsahu i obsahu publikace, které využijeme při koncipování statistické ročenky za rok 2015.

-řos-