Rychlá fakta

Zaměstnávání odsouzených

Aktuální zaměstnanost odsouzených je 55,48 procent, což představuje 8 307 osob. Oproti minulému týdnu je to nárůst o 0,63 procent a tedy o 82 osob.  (24. dubna 2017)

Přehled zaměstnanosti v letech 2011 - 2016:

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
procentuální zaměstnanost 50,1% 48,99% 57,50% 48,86% 44,93% 50,38%
počet zaměstnaných odsouzených  6 734  6 377  5 367  5 463  6 021  7 606
odsouzení zaměstnaní v provozovnách
Střediska hospodářské činnosti VSČR
1 650 1 373 1 497 1 679 1 720 2 999
odsouzení zaměstnaní
u podnikatelských subjektů
2 548 2 454 1 466 1 328 1 646 1 954
celkový počet vězňů  23 170  22 644  16 645  18 658  20 866  22 481

Údaje jsou vždy k 31. prosinci daného roku a byly zpětně vypočítány podle nové metodiky hodnocení zaměstnanosti odsouzených. Ta nyní započítává pouze odsouzené zaměstnané za finanční odměnu a vyjímá odsouzené pracující v režii věznice či účastnící se vzdělávacích a školících programů, brigád a podobně. Údaje za rok 2013 odrážejí stav po amnestii prezidenta republiky z 1. 1. 2013. Nárůst počtu zaměstnaných vězňů v roce 2016 (o 1585 osob) je způsobený novou politikou zaměstnávání odsouzených vyplývající z Koncepce vězeňství do roku 2025. 


Stavy vězněných osob

poslední aktualizace: 24.4.2017

Vězněné osoby

  muži ženy
dospělí 20 931 1 678
chovanci* 70 6
celkem 22 768

* zabezpečovací detence

Obvinění - výkon vazby

  muži ženy
dospělí 1 685 132
mladiství 18 2
celkem 1 817

Odsouzení - výkon trestu

  muži ženy
dospělí 19 246 1 678
mladiství 53 10
celkem 20 855

 

 Ubytovací kapacity

Poslední aktualizace: 24.4.2017,

  kapacita skutečnost naplněnost
výkon vazby 2 296 1 850 80,57 %
výkon trestu 18 518 20 875 112,73 %
detence 85 75 88,24 %
celkem 20 899 22 824 109,10%

 Další fakta


 

 
 

Cizinci*

cizinci ve výkonu vazby 533
cizinci ve výkonu trestu 1 299
cizinci v zabezpečovací detenci 2
celkem 1 834


 

Odsouzení v typech věznic*

Typ věznice Počet odsouzených
celkem z toho cizinci
dohled (A) 622 25
dozor (B) 9 196 547
ostraha (C) 9 931 600
zvýšená ostraha (D) 1 043 123
mladiství 63 4


 

Doživotně odsouzení*

muži
46
ženy
3
celkem
49

* poslední aktualizace  24.4.2017