Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

15.2.2016 14:37

V souladu s Resortním interním protikorupčním programem (bod 2.) Vězeňská služba uveřejňuje informace o veřejných prostředcíchBod 2.1. Resortního protikorupčního programu

 • Informace o rozpočtu
 • Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek
 • Informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů
 • Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu s nímž má Vězeňská služba právo hospodařit
 • Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu
 • Uzavřené smlouvy, vč. dodatků
   
 • Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR

   Činnost  Jméno a příjmení  Předmět činnosti  Odměna
   Poradce  Ing. Richard Schuh Poradenská, konzultační a školící činnost v oblasti daňové problematiky ekonomické činnosti Vězeňské služby ČR DPP: 300 Kč/hod.
  Max. 100 hod./rok.
  Do 31.12.2016
  7.800 Kč
   Poradce  JUDr. Petr Tomek Poradce ve věcech služebního poměru příslušníků Vězeňské služby ČR  DPČ: 300 Kč/hod.
  Max. 50% úvazek
  Do 31.12.2016
  98.100 Kč
   Poradce  PhDr. Martin Kocanda Poradce pro odborné zacházení a vzdělávání vězněných osob Skončeno k 31.12.2015
  152.400 Kč
   Poradce  Mgr. Květuše Sluková Poradce pro oblast vzdělávání personálu Skončeno k 31.12.2015
  0 Kč
   Poradce  Mgr. Martin Hanuš Poradce při výběrových řízeních veřejných zakázek DPČ: 350 Kč/hod.
  Max. 20 hod. týdně
  Do 31.12.2016
  167.000 Kč
   Poradce  Ing. Miroslava Čejková Křížová Konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek a investic DPČ: 350 Kč/hod.
  20 hod. týdně
  Do 15.11.2016
  140.800 Kč
   Poradce  Mgr. Róbert Štajniger Poradenská a konzultační činnost – příprava a zpracování koncepce Vězeňské služby ČR – církve a nevládní organizace  DPČ: 250 Kč/hod.
  Max. 50% úvazek
  Skončeno k 31.12.2015
  84.000 Kč
   Poradce  Ing. Lucie Rábková Poradenství při výběrových řízeních a v oblasti veřejných zakázek DPČ: 315 Kč/hod.
  Max. 50% úvazek
  26.10.2015-08.01.2016
  51.660 Kč
   Poradce  Bc. Zdeněk Hoffmann Poradenská činnost v oblasti koncepce vyzbrojování Vězeňské služby ČR DPČ: 375 Kč/hod.
  Max. 50% úvazek
  Skončeno k 31.12.2015
  58.125 Kč
   Poradce  Ing. Robert Kvapil Poradenství v oblasti zaměstnávání odsouzených osob  DPČ: 300 Kč/hod.
  Max. 50% úvazek
  01.11.2015-30.06.2016
  41.700 Kč 
   Poradce  Ing. David Janata, MBA Konzultant v oblasti dotací a fondů EU  DPČ: 300 Kč/hod.
  Max. 50% úvazek
  01.10.2015-31.12.2016
  26.400 Kč 
   Poradce  Radek Vávra Poradenství v oblasti zaměstnávání odsouzených osob  DPČ: 300 Kč/hod.
  Max. 50% úvazek
  01.09.2015-30.06.2016
  29.400 Kč 
   Konzultant  Mgr. Petra Zářecká Konzultant v oblasti dotací a fondů EU  DPP: 350 Kč/hod.
  Do 31.12.2016
  54.000 Kč 
     Celkem  1.031.065 Kč