Protikorupční linka

Protikorupční linka

23.2.2010 10:29

Domníváte se, že jste byli přítomni korupčnímu jednání zaměstnance nebo příslušníka Vězeňské služby anebo jste se o takovém jednání dozvěděli a nevíte, jak jej oznámit? K tomuto účelu slouží Protikorupční linka.Podání nebo oznámení o možném korupčním jednání zaměstnance nebo příslušníka Vězeňské služby je možné učinit na Protikorupční lince Vězeňské služby České republiky a to písemně (v listinné i elektronické podobě) nebo telefonicky.
 

Kontaktní údaje pro listinné podání: Protikorupční linka, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4
Kontaktní údaje pro elektronické podání: korupce(zavinac)grvs.justice.cz
Kontaktní údaje pro telefonické oznámení: +420 244 024 652
Kontaktní údaje pro faxové oznámení: +420 241 406 414


 
 
 


Striktně dodržujeme povinnou ochranu oznamovatele!


Nemusíte se proto obávat učinit podání nebo oznámení vlastním jménem, ale s ohledem na pocit osobní ochrany oznamovatele Protikorupční linka přijímá i veškerá podání či oznámení učiněná anonymně bez toho, aby důslednost prošetření korupčního jednání jakkoli ovlivňoval způsob učiněného oznámení.

Hodláte-li oznámit případ korupčního jednání přímo u nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti, lze využít následující kontaktní údaje:

Kontaktní údaje pro elektronické podání: korupce(zavinac)msp.justice.cz
Kontaktní údaje pro telefonické oznámení: +420 221 997 595
Kontaktní údaje pro faxové oznámení: +420 221 997 563