Odkazy

18.1.2012 10:08


 Instituce ČR zabývající se kriminologií a reintegrací

Probační a mediační služba ČR

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Sdružení pro probaci a mediaci v justici


 Zahraniční vězeňské služby

Vězeňská služba Slovenské republiky

Vězeňská služba Polské republiky

Maďarská vězeňská služba

Vězeňská služba Chorvatska

Rakouský soudní systém

Vězeňská služba Litvy

Prison Adminstration of Switzerland

Prison Administration of Slovenia

 Her Majesty's Prison Service 


 Zahraniční instituce zabývající se penologií 

 International Centre for Prison Studies

American Correctional Association

International Corrections and Prisons Association

Federální úřad pro vězeňství (USA)


  Ostatní organizace

Národní kontaktní místo

Provinční rekonstrukční tým ČR Lógar - Afghánistán

Armáda ČR