Prodej - obálkovací stroj

Prodej - obálkovací stroj

15.5.2017 13:53

PRAHA 15. května (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k prodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebný majetek státu - obálkovací stroj PB DI425, rok výroby 2008, funkční.
 

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s nepotřebným hmotným movitým majetkem státu – obálkovací stroj PB DI425, v.č. 8203992  v pořizovací hodnotě 237 714,40 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji.
 
Minimální cenu za majetek je stanovena ve výši 48 400,- Kč včetně DPH. Majetek je uskladněn v prostorách Generálního ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67, Praha 4. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (p. Víšek, 244 024 562). Další dotazy směřujte na mhrouzková@grvs.justice.cz.
 
V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny v Kč včetně DPH do 26. 5. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Obálkovací stroj, NEOTEVÍRAT“. Téhož dne bude provedeno otevírání a hodnocení nabídek. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.
 
Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.


Posouzení stavu

Návrh kupní smlouvy

Obrázek