Prodej - autodíly

Prodej - autodíly

15.5.2017 14:12

PRAHA 15. května (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k prodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebný majetek státu - náhradní díly a příslušenství automobilů

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s nepotřebným hmotným movitým majetkem státu – náhradní díly a příslušenství automobilů (viz. příloha č. 1) v pořizovací hodnotě 1 714 454,44 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji.

Minimální cenu
za majetek Vězeňská služba stanovila po jednotlivých skupinách, a to včetně DPH takto:
Skupina 1 – AVIA, TATRA 1487.815, ŠKODA 706 – 42 937 Kč,
Skupina 2 – IKARUS-AVIA, KAROSA – 36 579 Kč,
Skupina 3 – ŠKODA FAFORIT, FELICIA, 120, 12303 – 68 746 Kč,
Skupina 4 – TATRA 613 – 2 108 Kč,
Skupina 5 – univerzální díly a příslušenství – 21 777 Kč.
 
Majetek je uskladněn v prostorách Generálního ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Prohlídku majetku a bližší informace lze zajistit po tel. domluvě (p. Halíř, 261 032 760). Další dotazy směřujte na mhrouzková@grvs.justice.cz.
 
V případě Vašeho zájmu o skupinu nebo skupiny majetku zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 26. 5. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Autodíly, NEOTEVÍRAT“. Téhož dne bude provedeno otevírání a hodnocení nabídek. V nabídce kromě nabídkové ceny za skupinu nebo skupiny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena za skupinu. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu. 

Seznam majetku dle skupin

Návrh kupní smlouvy