Nejčastější dotazy

Opravné prostředky ve správním řízení

Opravné prostředky ve správním řízení

Pro řízení před orgány státní správy v rámci správního řízení je postup upraven zákonem č. 500/2004 Sb. (dále jen "správní řád").

8.11.2010 13:53

více
Stížnosti

Stížnosti

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup.

23.2.2010 16:14

více
Nejčastěji kladené otázky ze zdravotnické oblasti

Nejčastěji kladené otázky ze zdravotnické oblasti

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.  Další informace naleznete zde.  

11.1.2010 14:50

více
Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčasteji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat příslušným způsobem vlastní dotaz.

16.5.2012 9:58

více
Nejčastěji kladené otázky z ekonomické oblasti

Nejčastěji kladené otázky z ekonomické oblasti

Následující přehled často kladených otázek se týká ekonomické oblasti a finanční situace vězňů. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat přílušným způsobem dotaz vězeňské službě.

16.9.2013 11:30

více