Informace poskytnuté v roce 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté v roce 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2001 poskytla Vězeňská služba České republiky veřejnosti celkem 5 672 informací dle zákona č. 106/1999 Sb.