Historie

Domácí řád

Domácí řád

Připravili jsme pro vás jako zajímavost domácí řád pankrácké věznice z roku 1889, z něhož si lze učinit názornou představu o poměrech a standardech, které v tehdejší „c.k. mužské trestnici v Praze“ panovaly. Dokument vám předkládáme ve stavu, v jakém se dochoval. Znamená to, že některé stránky jsou neúplné či zcela chybí. I tak ale poskytuje domácí řád dobrou představu o českém vězeňství z konce 19. století.

24.1.2011 13:26

více
Historie vězeňství

Historie vězeňství

I. Vězeňství habsburské monarchie (1850 – 1918)
V roce 1850 dochází na území habsburské monarchie včetně Čech, Moravy a Slezska k zestátnění soudnictví a vězeňství. Ve 2. polovině 19. století se rozvíjí vzdělávání vězňů, zejména mladistvých a sociální pomoc při propuštění, kterou poskytovaly dobrovolné spolky. Podle trestního zákona č.117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích byl odstupňován trest odnětí svobody na těžký žalář, žalář, tuhé vězení a vězení.
Rozdíl spočíval zejména v poutání, stravování, odívání a zařazování trestanců do pracovní činnosti.

 

16.2.2010 9:14

více
Kabinet dokumentace a historie

Kabinet dokumentace a historie

Kabinet dokumentace a historie (dále jen "Kabinet") byl zřízen Rozkazem ředitele správy Sboru nápravné výchovy České republiky č. 26/1992, o zřízení a činnosti Kabinetu dokumentace a historie Sboru nápravné výchovy České republiky (dále jen "SNV ČR") se záměrem, aby sloužil vězeňství jako celku. Jeho prvotním úkolem v roce 1992 bylo soustředit historicky významné materiály (tj. písemnosti, fotografie a reálie, dokumentující vznik a vývoj českého vězeňství), s cílem zabránit jejich případnému zničení nebo ztrátě a využít je k poznávání minulosti českého vězeňství.

15.2.2010 9:00

více