Amnestie ve fotografiích

Amnestie ve fotografiích

2.1.2013 17:32

V tomto článku si můžete prohlédnout fotografie, které Vám přiblíží průběh amnestie ve věznicích.Soudní síň ve Vazební věznici Praha Pankrác
 
Práce soudců a státních zástupců ve Věznici Všehrdy
 
Věznice Karviná - odchod z ubytovny
 
Věznice Karviná - odchod z ubytovny
 
Věznice Karviná - oděvní sklad
 
Věznice Karviná - ze skladu k vrchnímu inspektorovi strážní služby (VISS)
 
Věznice Karviná - formality u VISS
 
Věznice Karviná - nezbytná ekonomická administrativa
 
Věznice Karviná - propuštění