Novinky

Výběrové řízení - lékař rezident

Výběrové řízení - lékař rezident

PRAHA 14. července (VS ČR) - Vězeňská Služba České republiky vyhlašuje výběrové řízení na místo rezidenta - lékaře podle vyhlášky MZ ČR č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

14.7.2016 8:58

více
Cena ministra spravedlnosti

Cena ministra spravedlnosti

Praha 29. června (MSp, VS ČR) - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán 28. června předal v úterý v podvečer ocenění více než dvacítce pracovníků Probační a mediační služby ČR a a Vězeňské služby ČR. Slavnostního večera v pražské Brožíkově síni se účastnila více než stovka hostů.

29.6.2016 12:52

více
Památce Milady Horákové

Památce Milady Horákové

PRAHA 27. června (VS ČR) – Náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger, senátor Tomáš Grulich, poslanec Marek Benda, starosta Prahy 4 Petr Štěpánek, náměstek generálního ředitele VS ČR plk. Milan Brendl, ředitel pankrácké věznice plk. Petr Suk a další hosté vzdali hold JUDr. Miladě Horákové.

27.6.2016 18:29

více
Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 27. června (VS ČR) – Slavnostním zprovozněním výrobní haly Levimo za účasti náměstka ministra spravedlnosti ČR Vladimíra Zimmela a generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala dnes završily Věznice Světlá nad Sázavou a firma Lion Products s.r.o. svoji čtrnáctiletou spolupráci při zaměstnávání odsouzených žen. Hala Levimo je unikátním projektem v rámci českého vězeňství, kdy se propojily plány a zájmy podnikatelského subjektu s věznicí – v České republice představuje vůbec první vnější střežené pracoviště postavené soukromým investorem na soukromém pozemku, které bude navíc v průběhu letošního roku s věznicí přímo propojeno koridorem. Hala je střežena příslušníky strážní a dozorčí služby i bezpečnostním systémem a mohou v ní být zaměstnány i ty odsouzené, které věznice nemohla dosud na vnější pracoviště z důvodu bezpečnostních kritérií zařadit. Zaměstnání v ní najde až 200 odsouzených žen, které budou balit čokolády a cukrovinky.

27.6.2016 12:50

více
Pietní akt na ďáblickém hřbitově

Pietní akt na ďáblickém hřbitově

PRAHA 26. června (VS ČR) – Náměstek ředitele pankrácké věznice společně se zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Senátu P ČR, Poslanecké sněmovny P ČR, Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, generálního ředitelství VS ČR, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení bývalých politických vězňů a dalších významných hostů uctil památku popravených politických vězňů na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje v areálu Hřbitova Ďáblice v Praze 8.

26.6.2016 12:34

více
Státní zástupce P. Zeman na Pankráci

Státní zástupce P. Zeman na Pankráci

PRAHA 22. června (VS ČR) - Generální ředitel VS ČR brig. gen. Petr Dohnal, náměstek pro vzdělávání a odborné zacházení VS ČR plk. Simon Michailidis, náměstek pro bezpečnost a kontrolu plk. Milan Brendl a ředitel vazební věznice plk. Petr Suk uvítali v úterý na půdě pankrácké vazební věznice návštěvu vedení Nejvyššího státního zastupitelství.

22.6.2016 13:44

více
Vyznamenání Bohumila Khola

Vyznamenání Bohumila Khola

PRAHA 20. června (VS ČR) - Na návrh ředitele pankrácké vazební věznice udělil generální ředitel VS ČR Bohumilu Kholovi medaili Vězeňské služby České republiky za zásluhy a rozvoj.

20.6.2016 14:52

více
Vězni pracují na Kamencovém jezeře

Vězni pracují na Kamencovém jezeře

VŠEHRDY 17. června (VS ČR) Odsouzení Věznice Všehrdy se podílejí na zvelebování areálu Kamencového jezera, které v současné době spadá pod Podkrušnohorský zoopark.S jeho otevřením se počítá začátkem července.

17.6.2016 14:18

více
Mezinárodní výstava ve Sztumu

Mezinárodní výstava ve Sztumu

 RÝNOVICE 14. června (VS ČR) - V pátek 10. června byl v polském městě Sztum zahájen XXV. ročník celopolské a XIII. ročník mezinárodní výstavy vězeňského umění Sztum 2016. Českou republiku reprezentovalo 19 věznic, s uměleckými a výtvarnými díly 63 odsouzených mužů i žen. Své výrobky zde dále vystavovalo 260 vězňů z Polska a 20 odsouzených ze tří věznic z Litvy. Úroveň vystavovaných děl byla vysoká. V kategorii zahraničních účastníků se na předních místech umístily Věznice Světlá nad Sázavou, Věznice Opava, Věznice Ostrov a Věznice Horní Slavkov.

14.6.2016 20:34

více
Milion korun za práci odsouzeným

Milion korun za práci odsouzeným

PRAHA 8. června (VS ČR) – První milion korun vyplatí Věznice Všehrdy odsouzeným, kteří jsou zaměstnaní v různých pracovních pozicích. Jedná se o odměny za práci za měsíc květen. Odsouzení, kteří si své tresty odpykávají ve všehrdské věznici, jsou zaměstnáni jak u externích zaměstnavatelů, tak i v rámci věznice.

8.6.2016 15:12

více