Novinky

Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 27. června (VS ČR) – Slavnostním zprovozněním výrobní haly Levimo za účasti náměstka ministra spravedlnosti ČR Vladimíra Zimmela a generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala dnes završily Věznice Světlá nad Sázavou a firma Lion Products s.r.o. svoji čtrnáctiletou spolupráci při zaměstnávání odsouzených žen. Hala Levimo je unikátním projektem v rámci českého vězeňství, kdy se propojily plány a zájmy podnikatelského subjektu s věznicí – v České republice představuje vůbec první vnější střežené pracoviště postavené soukromým investorem na soukromém pozemku, které bude navíc v průběhu letošního roku s věznicí přímo propojeno koridorem. Hala je střežena příslušníky strážní a dozorčí služby i bezpečnostním systémem a mohou v ní být zaměstnány i ty odsouzené, které věznice nemohla dosud na vnější pracoviště z důvodu bezpečnostních kritérií zařadit. Zaměstnání v ní najde až 200 odsouzených žen, které budou balit čokolády a cukrovinky.

27.6.2016 12:50

více
Pietní akt na ďáblickém hřbitově

Pietní akt na ďáblickém hřbitově

PRAHA 26. června (VS ČR) – Náměstek ředitele pankrácké věznice společně se zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Senátu P ČR, Poslanecké sněmovny P ČR, Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, generálního ředitelství VS ČR, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení bývalých politických vězňů a dalších významných hostů uctil památku popravených politických vězňů na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje v areálu Hřbitova Ďáblice v Praze 8.

26.6.2016 12:34

více
Státní zástupce P. Zeman na Pankráci

Státní zástupce P. Zeman na Pankráci

PRAHA 22. června (VS ČR) - Generální ředitel VS ČR brig. gen. Petr Dohnal, náměstek pro vzdělávání a odborné zacházení VS ČR plk. Simon Michailidis, náměstek pro bezpečnost a kontrolu plk. Milan Brendl a ředitel vazební věznice plk. Petr Suk uvítali v úterý na půdě pankrácké vazební věznice návštěvu vedení Nejvyššího státního zastupitelství.

22.6.2016 13:44

více
Vyznamenání Bohumila Khola

Vyznamenání Bohumila Khola

PRAHA 20. června (VS ČR) - Na návrh ředitele pankrácké vazební věznice udělil generální ředitel VS ČR Bohumilu Kholovi medaili Vězeňské služby České republiky za zásluhy a rozvoj.

20.6.2016 14:52

více
Vězni pracují na Kamencovém jezeře

Vězni pracují na Kamencovém jezeře

VŠEHRDY 17. června (VS ČR) Odsouzení Věznice Všehrdy se podílejí na zvelebování areálu Kamencového jezera, které v současné době spadá pod Podkrušnohorský zoopark.S jeho otevřením se počítá začátkem července.

17.6.2016 14:18

více
Mezinárodní výstava ve Sztumu

Mezinárodní výstava ve Sztumu

 RÝNOVICE 14. června (VS ČR) - V pátek 10. června byl v polském městě Sztum zahájen XXV. ročník celopolské a XIII. ročník mezinárodní výstavy vězeňského umění Sztum 2016. Českou republiku reprezentovalo 19 věznic, s uměleckými a výtvarnými díly 63 odsouzených mužů i žen. Své výrobky zde dále vystavovalo 260 vězňů z Polska a 20 odsouzených ze tří věznic z Litvy. Úroveň vystavovaných děl byla vysoká. V kategorii zahraničních účastníků se na předních místech umístily Věznice Světlá nad Sázavou, Věznice Opava, Věznice Ostrov a Věznice Horní Slavkov.

14.6.2016 20:34

více
Milion korun za práci odsouzeným

Milion korun za práci odsouzeným

PRAHA 8. června (VS ČR) – První milion korun vyplatí Věznice Všehrdy odsouzeným, kteří jsou zaměstnaní v různých pracovních pozicích. Jedná se o odměny za práci za měsíc květen. Odsouzení, kteří si své tresty odpykávají ve všehrdské věznici, jsou zaměstnáni jak u externích zaměstnavatelů, tak i v rámci věznice.

8.6.2016 15:12

více
Delegace VS Rakouska v ČR

Delegace VS Rakouska v ČR

PRAHA 6. června (VS ČR) - Ve dnech 30. května – 1. června navštívila Českou republiku delegace Vězeňské služby Rakouska v čele s jejím generálním ředitelem Erichem Mayerem a jeho náměstkem Josefem Schmollem. Jednalo se o oficiální návštěvu na pozvání generálního ředitele VS ČR Petra Dohnala.

6.6.2016 11:04

více
Nové projekty ve Věznici Jiřice

Nové projekty ve Věznici Jiřice

JIŘICE 3. června (VS ČR) - Generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal společně s náměstkem ministra spravedlnosti Vladimírem Zimmelem dnes ve Věznici Jiřice slavnostně zahájili tři projekty, a sice včelařství, ovocný sad a okrasná zahrada. Tyto projekty v rámci výchovných, vzdělávacích, terapeutických a pracovních programů zvyšují úspěšnost při opětovném začlenění jedince do společnosti po ukončení trestu odnětí svobody.

3.6.2016 15:59

více
Věznice Ostrov rozšířila kapacitu

Věznice Ostrov rozšířila kapacitu

OSTROV 19. května (VS ČR ) - Až o 44 míst se zvýšila ubytovací kapacita ve Věznici Ostrov. Věznice provedla rekonstrukci prostor momentálně nevyužívané lůžkové části ošetřovny, kde vznikl prostor s kapacitou 28 lůžek. „Do těchto nově vzniklých ubytoven budou umístěni odsouzení z doposud fungujícího specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. Uvolněním této části specializovaného oddělení se celková ubytovací kapacita zvýší o zmíněných 44 míst, a to při zachování čtyř metrů čtverečních plochy na osobu," řekl ředitel ostrovské věznice Pavel Zange.

19.5.2016 14:18

více