Novinky

Petr Dohnal členem výboru Europris

Petr Dohnal členem výboru Europris

PRAHA 28. července (VS ČR) - Generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal byl v červnu na výročním shromáždění EuroPris v holandském Zaandamu zvolen do výkonného výboru organizace, která usiluje o koordinaci a vzájemnou pomoc mezi evropskými vězeňskými službami. Účast představitele české vězeňské služby v užším vedení této organizace tradičně zvýšuje prestiž českého vězeňství na mezinárodním fóru a prohlubuje vliv České republiky při tvorbě evropských rezortních norem a předpisů.

28.7.2016 12:03

více
Výběrové řízení - právník

Výběrové řízení - právník

PRAHA 21. července (VS ČR) - Vězeňská služba České republiky vyhlašuje dne 19. července 2016 výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa na generálním ředitelství VS ČR na místo právníka. Text vyhlášení konkursu je zde

21.7.2016 11:15

více
Výběrové řízení - lékař rezident

Výběrové řízení - lékař rezident

PRAHA 14. července (VS ČR) - Vězeňská Služba České republiky vyhlašuje výběrové řízení na místo rezidenta - lékaře podle vyhlášky MZ ČR č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

14.7.2016 8:58

více
Cena ministra spravedlnosti

Cena ministra spravedlnosti

Praha 29. června (MSp, VS ČR) - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán 28. června předal v úterý v podvečer ocenění více než dvacítce pracovníků Probační a mediační služby ČR a a Vězeňské služby ČR. Slavnostního večera v pražské Brožíkově síni se účastnila více než stovka hostů.

29.6.2016 12:52

více
Památce Milady Horákové

Památce Milady Horákové

PRAHA 27. června (VS ČR) – Náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger, senátor Tomáš Grulich, poslanec Marek Benda, starosta Prahy 4 Petr Štěpánek, náměstek generálního ředitele VS ČR plk. Milan Brendl, ředitel pankrácké věznice plk. Petr Suk a další hosté vzdali hold JUDr. Miladě Horákové.

27.6.2016 18:29

více
Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 27. června (VS ČR) – Slavnostním zprovozněním výrobní haly Levimo za účasti náměstka ministra spravedlnosti ČR Vladimíra Zimmela a generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala dnes završily Věznice Světlá nad Sázavou a firma Lion Products s.r.o. svoji čtrnáctiletou spolupráci při zaměstnávání odsouzených žen. Hala Levimo je unikátním projektem v rámci českého vězeňství, kdy se propojily plány a zájmy podnikatelského subjektu s věznicí – v České republice představuje vůbec první vnější střežené pracoviště postavené soukromým investorem na soukromém pozemku, které bude navíc v průběhu letošního roku s věznicí přímo propojeno koridorem. Hala je střežena příslušníky strážní a dozorčí služby i bezpečnostním systémem a mohou v ní být zaměstnány i ty odsouzené, které věznice nemohla dosud na vnější pracoviště z důvodu bezpečnostních kritérií zařadit. Zaměstnání v ní najde až 200 odsouzených žen, které budou balit čokolády a cukrovinky.

27.6.2016 12:50

více
Pietní akt na ďáblickém hřbitově

Pietní akt na ďáblickém hřbitově

PRAHA 26. června (VS ČR) – Náměstek ředitele pankrácké věznice společně se zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Senátu P ČR, Poslanecké sněmovny P ČR, Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, generálního ředitelství VS ČR, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení bývalých politických vězňů a dalších významných hostů uctil památku popravených politických vězňů na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje v areálu Hřbitova Ďáblice v Praze 8.

26.6.2016 12:34

více
Státní zástupce P. Zeman na Pankráci

Státní zástupce P. Zeman na Pankráci

PRAHA 22. června (VS ČR) - Generální ředitel VS ČR brig. gen. Petr Dohnal, náměstek pro vzdělávání a odborné zacházení VS ČR plk. Simon Michailidis, náměstek pro bezpečnost a kontrolu plk. Milan Brendl a ředitel vazební věznice plk. Petr Suk uvítali v úterý na půdě pankrácké vazební věznice návštěvu vedení Nejvyššího státního zastupitelství.

22.6.2016 13:44

více
Vyznamenání Bohumila Khola

Vyznamenání Bohumila Khola

PRAHA 20. června (VS ČR) - Na návrh ředitele pankrácké vazební věznice udělil generální ředitel VS ČR Bohumilu Kholovi medaili Vězeňské služby České republiky za zásluhy a rozvoj.

20.6.2016 14:52

více
Vězni pracují na Kamencovém jezeře

Vězni pracují na Kamencovém jezeře

VŠEHRDY 17. června (VS ČR) Odsouzení Věznice Všehrdy se podílejí na zvelebování areálu Kamencového jezera, které v současné době spadá pod Podkrušnohorský zoopark.S jeho otevřením se počítá začátkem července.

17.6.2016 14:18

více