Aktivity vězněných osob

Akvaristika  - volnočasová aktivita

Akvaristika - volnočasová aktivita

Dne 19.08.2009 se na doporučení tiskové mluvčí GŘ VS ČR uskutečnila ve Vazební věznici České Budějovice schůzka na téma akvaristika. Za věznici byl přítomen o.z. Mgr. Josef Neubauer, speciální pedagog - jako vedoucí akvaristického kroužku odsouzených, por. Káplová - zástupce tiskové mluvčí věznice a za média šéfredaktor časopisu aquaristik Libor Šprysl s redaktorem Českého rozhlasu Jiřím Kokmotosem.

5.10.2009 12:39

více
Vzdělávání vězněných osob 2009

Vzdělávání vězněných osob 2009

Vazební věznice České Budějovice nemá vlastní školské vzdělávací středisko. Vzdělávání vězněných osob se proto realizuje rekvalifikačními kurzy prostřednictvím ostatních věznic, nebo jinými neinstitucionalizovanými formami, do kterých lze zařadit zejména získávání nových poznatků a návyků při pracovním zařazení odsouzených.

29.7.2009 10:52

více
Spolupráce se sdružením KONÍČEK, občanské sdružení

Spolupráce se sdružením KONÍČEK, občanské sdružení

V polovině května 2009 byla uzavřena dohoda mezi sdružením KONÍČEK, občanské sdružení a Vazební věznicí České Budějovice. KONÍČEK, občanské sdružení poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. Mezi další služby, které sdružení poskytuje, patří zooterapie a volnočasové aktivity.

2.7.2009 14:28

více