Výkon vězeňství

Extramurální aktivity 2011

Extramurální aktivity 2011

České Budějovice, 2.dubna (VS ČR)
V průběhu roku 2011 se 161 odsouzených, kteří vykonávali trest odnětí svobody ve Vazební věznici České Budějovice, zúčastnilo celkem 75 akcí mimo areál vazební věznice - tzv. extramulárních aktivit.

2.4.2012 9:22

více
Extramurální aktivity v roce 2010

Extramurální aktivity v roce 2010

V průběhu roku 2010 se 111 odsouzených, kteří vykonávali trest odnětí svobody ve Vazební věznici České Budějovice, zúčastnilo celkem 52 akcí mimo areál vazební věznice (tzv. extramulárních aktivit). Aktivity, které probíhají výhradně za dohledu zaměstnanců věznice, jsou pro odsouzené především přípravou na pobyt na „svobodě“, motivací a také jistým druhem odměny.

8.4.2011 6:27

více
Stížnosti, korupční jednání

Stížnosti, korupční jednání

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup. Podání, jejichž obsahem je podezření na korupční jednání zaměstnanců VS ČR, lze podávat na protikorupční lince.

3.8.2015 16:14

více
Kontroly osob vstupujících do střežených objektů Vězeňské služby

Kontroly osob vstupujících do střežených objektů Vězeňské služby

Objekty Vězeňské služby jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet.

3.8.2015 8:06

více
Jednotný model zacházení s doživotně odsouzenými

Jednotný model zacházení s doživotně odsouzenými

V minulém roce schválil generální ředitel VS ČR ve třech věznicích pilotní projekt „Vytvoření a ověření funkčnosti nového modelu dlouhodobého zacházení s kategorií doživotně odsouzených vězňů, orientovaného na snižování jejich nebezpečnosti.“. Odborníci z odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS a z Věznice Valdice, Karviná a Mírov společně navrhli k odzkoušení Jednotný model zacházení s doživotně odsouzenými.

3.8.2015 14:57

více
Extramurální aktivity v roce 2009

Extramurální aktivity v roce 2009

V roce 2009 se konalo 55 společných akcí mimo areál Vazební věznice České Budějovice.

29.1.2010 9:00

více
Spolupráce s občanským sektorem

Spolupráce s občanským sektorem

Spolupráce mezi Vazební věznicí České Budějovice a Charitou v Českých Budějovicích je realizována individuálně. Jednotlivé charitativní činnosti probíhají nepravidelně, zpravidla korespondenční formou a individuální aktivitou odsouzených a obviněných.

 

29.1.2010 8:11

více
Vyhláška 345/1999 Sb,  kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Vyhláška 345/1999 Sb, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

13.1.2010 15:55

více
Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Zákon České národní rady ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 

13.1.2010 15:43

více
Vyhláška 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu  vazby

Vyhláška 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

Vyhláška 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

§ 1

(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), rozumí se jím příslušník a občanský zaměstnanec Vězeňské služby, pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá, že jde o příslušníka Vězeňské služby.

(2) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen "pověřená osoba") rozumí kvalifikovaný duchovní, který je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti, a s jeho působením ve věznici po písemném vyjádření vězeňské duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas.

13.1.2010 13:02

více