Duchovní péče

Adventní bohoslužba

Adventní bohoslužba

ČESKÉ BUDĚJOVICE 6. prosince (VS ČR)
Je již jakousi tradicí, že první prosincová neděle je v naší věznici vyhrazena slavení „adventně – vánoční“ bohoslužby. Letos se jí zúčastnilo celkem 40 vězňů - jak z řad obviněných, tak i odsouzených osob.

6.12.2016 11:43

více
Velikonoční bohoslužba 3.4.2016

Velikonoční bohoslužba 3.4.2016

ČESKÉ BUDĚJOVICE 6.dubna (VS ČR)
V neděli 3. dubna jsme se opět mohli společně s několika odsouzenými a obviněnými sejít na velikonoční ekumenické bohoslužbě. Potěšující bylo, že počet účastníků, hlásících se na bohoslužby, zvolna narůstá, což se projevilo i na radostnější atmosféře celého setkání.

6.4.2016 13:18

více
Vánoční bohoslužba

Vánoční bohoslužba

ČESKÉ BUDĚJOVICE  8.prosince (VS ČR)
Na počátku prosince se již tradičně sešli obvinění a odsouzení, umístění ve vazební věznici, ke společné bohoslužbě.
Bohoslužbu vedl evangelický farář Mgr. David Nečil, společně s katolickým farářem Mgr. Pavlem Němcem a kaplankou věznice.

8.12.2015 12:06

více
Setkání VDP

Setkání VDP

ČESKÉ BUDĚJOVICE 26.října (VS ČR)
 
Celkem 28 kaplanů a duchovních z českých a moravských věznic se sešlo dne 21.října ve Vazební věznici České Budějovice při společném jednání Vězeňské duchovenské péče (VDP).

26.10.2015 11:24

více
Velikonoční bohoslužba

Velikonoční bohoslužba

ČESKÉ BUDĚJOVICE   8. dubna (VS ČR)
V neděli, dne 5. dubna, proběhla ve vazební věznici tradiční ekumenická velikonoční bohoslužba. Mše se zúčastnilo celkem 14 vězněných osob za dozoru personálu věznice.

8.4.2015 11:20

více
Návštěva hlavního kaplana

Návštěva hlavního kaplana

ČESKÉ BUDĚJOVICE    13.března (VS ČR)
V minulém týdnu přivítalo vedení ve vazební věznici hlavního kaplana Vězeňské duchovenské správy, Ing. Pavla Kočnara, a poradce pro duchovní službu při GŘ VS ČR, Mgr. Bohdana Pivoňku.

13.3.2015 11:21

více
Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

ČESKÉ BUDĚJOVICE   9. října (VS ČR)
V neděli, dne 5.října, se jedenáct zájemců z řad obviněných a odsouzených osob sešlo v bývalé vězeňské kapli k ekumenické bohoslužbě. Stalo se již tradicí, že první říjnová neděle je věnována tématu „díkůvzdání“.  Bohoslužbu vedl evangelický farář, Mgr. David Nečil, dále byla přítomna kaplanka věznice.

9.10.2014 13:57

více
Velikonoční bohoslužba

Velikonoční bohoslužba

ČESKÉ BUDĚJOVICE 13.května (VS ČR)  V neděli 4. května jsme se společně sešli, s vybranými odsouzenými a obviněnými, abychom oslavili, i když se spožděním, velikonoční svátky. Bohoslužbu vedl evangelický farář David Nečil, spolu s ním byl přítomen katolický kněz, pater Bohuslav Richter, a kaplanka věznice sestra Mlada.
 

13.5.2014 13:41

více
Adventní bohoslužba

Adventní bohoslužba

ČESKÉ BUDĚJOVICE 10. prosince (VS ČR) Dne 8. prosince se v prostoru bývalé vězeňské kaple konala adventní ekumenická bohoslužba. Slavnostní výzdobu kaple zajistily odsouzené ženy. Celkem 24 přítomných obviněných i odsouzených osob vyslechlo čtení evangelia, kázání, promluvy a požehnání duchovních katolické a českobratrské církve.

10.12.2013 11:36

více
Velikonoční bohoslužba

Velikonoční bohoslužba

ČESKÉ BUDĚJOVICE 15.dubna (VS ČR) V neděli, dne 7. dubna, se vybraní obvinění a odsouzení shromáždili při velikonoční bohoslužbě.

15.4.2013 11:21

více