Úřední deska

Vazební věznice České Budějovice

3.8.2015 8:00

1. Název
Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR), Vazební věznice České Budějovice
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Vazební věznice České Budějovice najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 

5. Bankovní spojení 
Výdajový účet: 33134881/0710 
Příjmový účet: 19-33134881/0710
Depozitní účet: 6015-33134881/0710

Depozitní účet slouží k zasílání finančních prostředků vězněným osobám. Při zasílání je nutné uvést Variabilní symbol = datum narození vězně ve formátu den, měsíc, rok (příklad: datum narození je 3.4.1912, Variabilní symbol = 03041912).


6. IČ

00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet - informace orozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8


9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 • a) osobně na podatelně Vazební  věznice České Budějovice
 • b) písemně na adrese Vazební věznice České Budějovice
 • c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
 • d) prostřednictvím datové schránky Vazební věznice České Budějovice


10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:

 • a) osobně na podatelněVazební věznice České Budějovice
 • b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 • c) písemně na adrese Vazební věznice České Budějovice
 • d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
 • e) prostřednictvím datové schránky Vazební věznïce České Budějovice


11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde


13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde .


14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. 
 

16. Výroční zpráva
za rok 2010
za rok 2009

za rok 2008
za rok 2007
za rok 2006