Statistické údaje

Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnávání odsouzených

ČESKÉ BUDĚJOVICE 13. březen (VS ČR)
V roce 2016 pokračovali zaměstnanci vazební věznice v naplňování jedné z priorit Vězeňské služby ČR, kterou je snaha o maximální zaměstnávání vězněných osob. Tato snaha spočívá v trvalém úsilí pro zařazení co největšího množství odsouzených do pracovního procesu, a také ve vyhledávání nových pracovních příležitostí.

13.3.2017 8:33

více
Extramurální aktivity v roce 2016

Extramurální aktivity v roce 2016

ČESKÉ BUDĚJOVICE 22.února (VS ČR)
Extramurální aktivity jsou činnosti, které zaměstnanci věznice realizují s odsouzenými osobami jako činnosti speciálně výchovného charakteru. Dělíme je na aktivity s výchovným, pracovním, zájmovým a duchovním aspektem.

22.2.2017 10:37

více
Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnávání odsouzených

ČESKÉ BUDĚJOVICE  27. duben (VS ČR)
Jednou z priorit zaměstnanců věznice je zajistit maximální zaměstnanost osob ve výkonu trestu. 

27.5.2016 12:01

více
Využití ubytovací kapacity věznice v roce 2015

Využití ubytovací kapacity věznice v roce 2015

ČESKÉ BUDĚJOVICE,  23. února (VS ČR)
 
Vazební věznice České Budějovice je profilována jako věznice vazební a současně jako věznice pro výkon trestu odnětí svobody osob, odsouzených do skupiny „B“ (s dozorem).
Celková ubytovací kapacita - 282 míst, je rozdělena na 124 lůžek pro obviněné osoby, a 158 míst je vymezeno pro osoby ve výkonu trestu.

23.2.2016 13:35

více
Extramurální aktivity 2015

Extramurální aktivity 2015

ČESKÉ BUDĚJOVICE  22. ledna (VS ČR)

 Extramurální aktivity jsou činnosti, které zaměstnanci věznice realizují s odsouzenými osobami v rámci speciálně výchovných aktivit. Jejich zaměření má aspekt výchovný, pracovní, zájmový, duchovní a pro odsouzené osoby také silně motivační.

 

22.1.2016 13:24

více
Využití ubytovací kapacity věznice v roce 2014

Využití ubytovací kapacity věznice v roce 2014

ČESKÉ BUDĚJOVICE,  2.dubna (VS ČR)
Ubytovací kapacita ve Vazební věznici České Budějovice je rozdělena do tří základních částí – pro ubytování osob ve výkonu vazby, pro odsouzené ve výkonu trestu ve věznici a pro odsouzené „in transit“.

2.4.2015 12:43

více
Zaměstnávání odsouzených v roce 2014

Zaměstnávání odsouzených v roce 2014

ČESKÉ BUDĚJOVICE   24.února (VS ČR)
Prioritou věznice v oblasti zaměstnávání vězněných osob zůstává snaha o zařazení co největšího počtu odsouzených do pracovního procesu. V oblasti zaměstnávání nadále přetrvává problém nedostatku vhodných vězňů, který vznikl propuštěním značné části odsouzených po amnestii, vyhlášené dne 1. ledna 2013.

24.2.2015 13:20

více
Extramurální aktivity 2014

Extramurální aktivity 2014

ČESKÉ BUDĚJOVICE  21.ledna (VS ČR)
 
Extramurální aktivity, tedy činnosti, probíhající mimo zdi vazební věznice realizují s odsouzenými odborní zaměstnanci věznice. Cíle aktivit jsou výchovné, pracovní, zájmové, mají i duchovní charakter.

21.1.2015 11:56

více
Využití ubytovací kapacity věznice v roce 2013

Využití ubytovací kapacity věznice v roce 2013

ČESKÉ BUDĚJOVICE 23. dubna  (VS ČR) Ubytovací kapacita vazební věznice nebyla v průběhu roku 2013 plně využita. Vzhledem k vyhlášení amnestie prezidenta republiky, došlo v prvním lednovém týdnu k propuštění 80 odsouzených osob. Tento údaj následně ovlivnil celkovou roční průměrnou naplněnost věznice.

23.4.2014 12:07

více
Extramurální aktivity v roce 2013

Extramurální aktivity v roce 2013

ČESKÉ BUDĚJOVICE  24.února (VS ČR) Extramurální aktivity patří do oblasti speciálně výchovných aktivit pro odsouzené. Jsou realizovány jako aktivity s výchovným, pracovním, zájmovým a duchovním aspektem. Extramurální aktivity jsou pro odsouzené velice důležité z motivačního hlediska, probíhají výhradně za dohledu zaměstnanců věznice, směřují mimo jiné i k přípravě odsouzených na běžný život po propuštění z výkonu trestu.

24.2.2014 12:30

více