Spolupráce s organizací PREVENT 99

Spolupráce s organizací PREVENT 99

6.1.2017 9:45

ČESKÉ BUDĚJOVICE 6. ledna (VS ČR)
Od měsíce dubna roku 2016 probíhá ve vazební věznici realizace projektu neziskové organizace Prevent 99, jejímž cílem je pomáhat, předcházet a řešit úskalí spojená s dospíváním, péčí o děti, a se závislostním chováním.

Aktuálně PREVENT 99 z.ú. provozuje 13 specializovaných zařízení v Jihočeském kraji a zaměstnává 50 profesionálů se vzděláním v oborech sociální práce, pedagogiky, adiktologie, psychologie, psychoterapie a medicíny.
Služby jsou zaměřeny především na prevenci, snižování rizik, poskytování informací a včasnou profesionální pomoc či léčbu. V současné době se organizace angažuje v těchto oblastech:
• Adiktologické služby – široká škála služeb pro osoby závislé či ohrožené závislostí na drogách, alkoholu a gamblingu a pro jejich příbuzné, blízké 
• Služby pro děti a mládež – provozování dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
• Podpora rodin – nabídka služeb pro pěstounské rodiny a ohrožené rodiny s dětmi
• Vzdělávání – realizace kurzů určených pro pěstouny, sociální pracovníky (akreditováno MPSV), facilitace složitých jednání
• Dobrovolnictví Činnost organizace ve vazební věznici je zaměřena na poskytování poradenství a terapie závislým osobám.

Řadu klientů znají zaměstnanci Preventu 99 již z civilního života vězněných osob, což je výhoda z hlediska kontinuální práce se závislými, včetně možnosti plynule navázat na poskytované služby po propuštění z vězení. Dalším pozitivem je rovněž skutečnost, že vězněné osoby mohou tímto způsobem spolupracovat také s odborníky, kteří nepatří mezi personál věznice. U mnohých vězňů tato skutečnost budí větší důvěru.
V současné době je poradenství poskytováno průměrně čtyřiceti vězňům formou individuálních konzultací. Do budoucna je připracována forma skupinových terapií.
Vak