Dětský koutek v návštěvní místnosti pro odsouzené

Dětský koutek v návštěvní místnosti pro odsouzené

20.4.2017 12:18

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 20. dubna (VS ČR)
V prostoru návštěvní místnosti pro odsouzené byl nově vybaven dětský koutek.

Nový dětský koutek vznikl v rámci plnění úkolů, cílených na zlepšování podmínek výkonu trestu odsouzených osob. Příjemné, barevné a podnětné prostředí pomůže malým dětem při návštěvě lépe překonat ostych z cizího a neznámého prostředí. Dále může společná hra vězněnému rodiči pomoci navázat s dítětem přirozeným způsobem bližší a bezprostřednější kontakt.

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody v souvislosti s realizací návštěv odsouzených stanoví, kromě dalších, například tyto podmínky a pravidla: Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu tří hodin během jednoho kalendářního měsíce. Návštěvy odsouzených jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Odsouzeného mohou současně navštívit čtyři osoby. Nezletilé děti ve věku do 15-ti let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním přítomným osobám (návštěvy probíhají ve společném prostoru). Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice. Návštěvníci a odsouzení nesmí při návštěvě odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených zaměstnancem vězeňské služby.
Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Vak