Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 20. 11. 2017 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20487 1621 83 1853 22418
Počet obviněných 1742 140 20 563 1882
Počet chovanců 73 7 N/A 3 80
počet odsouzených 18672 1474 63 1268 20146
S ostrahou nízký 511 85 N/A 25 596
S ostrahou střední 6431 788 N/A 385 7219
S ostrahou vysoký 10696 566 N/A 738 11262
Se zvýšenou ostrahou 978 28 N/A 118 1006
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49