Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 18. 9. 2017 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20843 1664 89 1858 22507
Počet obviněných 1731 121 24 571 1852
Počet chovanců 69 6 N/A 3 75
počet odsouzených 19043 1537 65 1284 20580
Z toho v dohledu 551 99 N/A 26 650
Z toho v dozoru 8100 933 N/A 532 9033
Z toho v ostraze 9351 468 N/A 602 9819
Z toho ve zvýšené ostraze 984 29 N/A 122 1013
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49