PRAHA 12. září (VS ČR) – Přepadení eskorty, vozový park a mnoho zajímavostí z činnosti Vězeňské služby České republiky viděli návštěvníci třetího ročníku Dne integrovaného záchranného systému na holešovickém výstavišti v Praze dne 9. září 2017.

Dynamické ukázky, které předvádějí příslušníci Vězeňské služby České republiky jsou u návštěvníků již tradičně vyhledávanou podívanou a ani v Praze Vězeňská služba nezklamala. Za bezpečnostním oplocením sledovaly scénu jak z akčního filmu stovky diváků. Příslušníci z Vazební Věznice Praha Ruzyně předvedli přepadení eskorty. Příslušníky, kteří připravili dynamickou a statickou ukázku přijel také podpořit generální ředitel VS ČR Petr Dohnal, který řekl: „Příslušníci naší eskortní skupiny předvedli modelovou situaci, ve které došlo k napadení bezpečnostní eskorty. Tuto činnost vykonávají příslušníci určení a speciálně vycvičení k eskortám nebezpečných osob. Při zásazích se využívá speciální výstroj a výzbroj. Veřejnost mnohdy netuší, že tyto zásahy patří do činnosti vězeňské služby, proto jsme se rozhodli, že ukážeme i tuto stránku naší služby.“

 Vězeňská služba také samozřejmě představila statickou expozici, která návštěvníkům nabídla možnost nahlédnout do její činnosti. Jako vždy velmi zaujal interiér vězeňského autobusu, velmi oblíbeným stanovištěm se stalo místo, kde bylo možné nechat spoutat někoho ze členů rodiny, malé i velké zaujaly zbraně, které naši příslušníci používají ve službě, děti mohly v rámci soutěže též střílet z paintballové pistole. Také improvizovaná cela se těšila velkému zájmu. Vozový park Vězeňské služby, kde bylo možno vidět staré vozy, které sloužily v minulosti, tak i ty současné moderní, byl též častou zastávkou příchozích. Stánek rovněž nabídl průřez vývojem a posláním české vězeňské služby a nechyběla ani prezentace Střediska hospodářské činnosti, které zaměstnává vězněné osoby a nabízí tak své produkty z oblasti nábytku a kovovýroby a poskytuje služby v oblasti prádelenství a tiskařství.

 

pek

Věznice Jiřice nabízí za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody k pronájmu podnikatelským subjektům jednopodlažní halu ocelové konstrukce s přilehlou zpevněnou plochou

Jedná se o halu SO 37, budova bez č.p., která je umístěna v areálu Věznice Jiřice, mimo hlavní střeženou část na pozemku St. 182 v katastrálním území Jiřice, obec Jiřice bývalý okres Nymburk, a přilehlou zpevněnou asfaltobetonovou plochu o rozloze 864 m². Hala je konstrukčně tvořena z nosných rámů o modulu 4,5 m, celkem 15 modulů, šířka haly modul 18 m, výška 4,5 m, v hřebeni 6 m. Plášť haly a strop byly v minulosti dodatečně zatepleny. Konstrukce haly je relativně v dobrém stavu. Uvnitř haly byla provedena vestavba kanceláře, sociálního zázemí včetně denní místnosti pro pracovníky. Hala je napojena na inženýrské sítě (voda, elektrická energie – podružné měřiče spotřeby, kanalizace) a je nevytápěna. Zastavěná plocha haly dle katastru je 1.241 m², podlahová plocha 1.220 m², z toho vestavěné příslušenství asi 70 m². Situace a stav je patrný z přiložené fotodokumentace.

Při zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody musí být respektována specifika daná vlastním výkonem trestu odnětí svobody. Z pohledu zaměstnávání se jedná zejména o nekvalifikovanou pracovní sílu a fluktuaci pracovně zařazených odsouzených danou délkou trestu odnětí svobody případně dalšími omezujícími faktory (bezpečnostní, zdravotní, právní aj.), proto je vhodná jednoduchá manuální práce, která vyžaduje pouze zapracování. Z bezpečnostního hlediska nelze v rámci výroby produkovat nebezpečné výrobky, které by se daly zneužít jako střelné zbraně, omezující jsou rovněž nebezpečné chemické látky a hořlaviny.

Věznice Jiřice požaduje zaměstnávat v jedné pracovní směně minimálně 10 odsouzených. Minimální nájemné dle vyhotoveného znaleckého posudku ze dne 20. 7. 2017 č. 1823-63/2017, znalec Ing. Lucie Cihelková, činí 33.400,- Kč měsíčně (ročně 400.800,- Kč) + úhrada služeb spojených s pronájmem (energie) dle skutečných spotřeb. Mimo nájemní smlouvu bude dále uzavřena smlouva o provedení práce, která bude upravovat podmínky zaměstnávání odsouzených osob a konkrétní práci, kterou budou realizovat (počty pracovně zařazených odsouzených v jedné pracovní směně, místo výkonu práce a její popis, odměňování odsouzených – 75,- Kč/1 hod + příplatky dle Zákoníku práce, bezpečnostní zásady, pracovní podmínky, bezpečnost práce, škody a úrazy apod.).

Bližší informace poskytne Ing. Antonín Krahulec, MT 602 622 105, kde lze rovněž dohodnout i fyzickou prohlídku objektu.

Nabídky mohou případní zájemci zaslat nejpozději do 30. září 2017 na elektronickou adresu – akrahulec@vez.jir.justice.cz.. Nabídka musí mimo identifikaci zájemce obsahovat výši nabízeného nájemného, předpokládaný počet zaměstnávaných odsouzených v jedné pracovní směně, zda se bude jednat o jednosměnný nebo vícesměnný provoz, rámcový popis výrobního programu, který bude v pronajímané hale realizován a předpokládaný termín zavedení výrobního programu.

PRAHA 7. září (VS ČR) – Transformace vězeňských a justičních systémů při přechodu z totalitního na demokratický systém byly obsahem diskuse středeční schůzky náměstka generálního ředitele VS ČR Simona Michailidise se skupinou bývalých barmských politických vězňů a současných poslanců a zástupců organizace Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Delegaci vedl místopředseda parlamentu Myanmarského svazu a místopředseda horní komory parlamentu Myanmarského svazu U Aye Thar Aung.

Návštěva je pořádána ve spolupráci s ministersvy spravedlnosti a zahraničí a organizací Burma Center Prague. Delegace barmských představitelů bude přijata i na ministerstvu zahraničí v poslanecké sněmovně ČR a v dalších vládních, nevládních a neziskových organizacích (např. Konfederace politických vězňů, ÚSTR, Post Bellum, Knihovna Václava Havla). Barmští poslanci se zajímali zejména o dodržování lidských práv ve věznicích, o možnostech kontaktu odsouzených s rodinou, možnostech zaměstnávání či o programy zacházení apod.

red

 

Ve dnech 21. 8. – 24. 8. 2017 se zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti ČR a Vězeňské služby ČR zúčastnili studijní návštěvy Norska. Cílem této cesty bylo načerpat co nejvíce zkušeností z penitenciární praxe v norských věznicích, převážně však příklady dobré praxe v souvislosti s konceptem otevřené věznice.

Účastníci studijní cesty měli možnost navštívit Generální ředitelství VS Norska a Akademii Lillestrøm, ve které se vzdělávají všichni budoucí zaměstnanci vězeňské služby Norska. Úvodem byla představena prezentace norské vězeňské služby, její historie, koncept otevřené věznice, principy zacházení s vězněnými osobami a osvědčená praxe při resocializaci vězněných osob.

Dalším bodem programu byla prohlídka Věznice TRØGSTAD. Věznice vznikla rekonstrukcí bývalého vojenského tábora. Ubytovací kapacita této věznice je 90 míst. Působí zde 46 zaměstnanců. Jedná se o věznici s nízkým stupněm zabezpečení, ve které je 6 míst určeno pro drogově závislé umístěné na oddělení pro zvládání závislostí. Z této věznice lze čerpat řadu inspirativních poznatků, které by bylo možné aplikovat v podmínkách otevřené věznice v ČR.

Následný den účastníci studijní cesty měli možnost se seznámit se systémem zacházení ve věznici Bastøy. V 80. letech 20. století byla na ostrově zřízena otevřená věznice, v minulosti byl ostrov využíván pro nápravu mladistvých chlapců a následně pro pobyt přestárlých alkoholiků. Uspořádání budov, včetně ubytoven odsouzených je zde podobné prostředí vesnice. Odsouzení se pohybují volně ve vymezených částech ostrova.

Všichni odsouzení jsou pracovně zařazeni, pracují buď v zemědělství na ostrově, popř. za prací dojíždí nebo se vzdělávají.

Odsouzení jsou odpovědni za údržbu lesa a zajištění palivového dřeva, chov hospodářských zvířat a věnují se pěstování zeleniny, brambor a obilnin pro krmení dobytka. Výpěstky jsou využívány pro kuchyň nebo na prodej v obchodě.

Při práci s odsouzenými je preferován pozitivní přístup zaměstnanců směrem k odsouzeným, zajištění nejenom bezpečnosti, ale prezentace lidského přístupu, ve volném čase zaměstnanci s odsouzenými z hlediska prolomení bariér sportují, rybaří. Každý odsouzený má určenu svou kontaktní osobu z řad zaměstnanců.

Příprava na propuštění začíná dnem příchodu odsouzeného na ostrov. Inspirativní je zejména otevřený lidský přístup a snaha o soudržnost zaměstnanců a vězněných osob. Pojem otevřená věznice nespočívá v otevřenosti „bran věznice“, ale v otevřeném lidském přístupu v interakci zaměstnanců věznice s vězněnými osobami.

hap

PRAHA 18. srpna (VS ČR) – V rámci své pracovní cesty po jižní Moravě navštívil  ve čtvrtek premiér České republiky Bohuslav Sobotka kromě věznice v Brně také pobočku Věznice Břeclav v Poštorné. Zrekonstruovaný objekt, který byl otevřen na začátku srpna si pan premiér se zaujetím prošel a prohlédl. Při rozhovoru s náměstkem generálního ředitele VS ČR Simonem Michailidisem, náměstkem ministra spravedlnosti Vladimírem Zimmelem a ředitelem Věznice Břeclav Vladanem Havránkem se zajímal především o problematiku zaměstnávání odsouzených.

 

 

PRAHA 16. srpna (VS ČR) – Návštěvu brněnské věznice měl ve svém programu v úterý 15. srpna 2017 předseda vlády Bohuslav Sobotka při své cestě po jižní Moravě. Po krátkém jednání na téma vězeňství v České republice s generálním ředitelem VS ČR Petrem Dohnalem, náměstkem ministra spravedlnosti Vladimírem Zimmelem a ředitelem brněnské věznice Dušanem Gáčem se předseda vlády také setkal se zaměstnanci věznice. Poté si prohlédl prostory věznice i nemocnice. Na závěr premiérovy návštěvy předvedla operativně eskortní skupina zásah při vzpouře vězňů.

PRAHA 4.srpna (VS ČR) – Objekt v Poštorné s novými ubytovacími kapacitami nabídne dalších 168 míst. Jeho slavnostní otevření proběhlo v pátek 4. srpna 2017. Doposud bylo v Poštorné ubytováno 32 odsouzených mužů zařazených v dohledu. Stavební práce začaly loni v prosinci a ukončeny byly letos v červnu. Rekonstrukce se tedy podařila v rekordním čase, trvala 180 dní. Náklady na přestavbu činily přes 35 miliónů korun.

„Samozřejmě, že jsme v rámci rekonstrukce objektu zaměstnali odsouzené. Ti tam odpracovali více než 26 tisíc hodin a tím jsme státu ušetřili tři miliony korun,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

Poštorná nyní nabízí ubytovací kapacity pro 200 odsouzených mužů, z toho v dohledu 82 a nově zde vznikne oddělení s dozorem pro výkon trestu odsouzených mužů s celkovou kapacitou 118 odsouzených, z toho 42 míst pro trvale pracovně nezařaditelné.

„Největší změnou oproti předchozímu stavu areálu je zbudování objektu pro vstup, také vytvoření takzvaného zakázaného pásma s technickými prvky a zbudování operačního střediska a kamerového systému,“ řekl ředitel břeclavské věznice Vladan Havránek.

Vězeňská služba České republiky v průběhu dvou měsíců otevřela již druhý objekt, který nejen významně pomohl ke zvýšení ubytovacích kapacit, ale stal se také součástí života v regionu. Například Poštorná nabídla několik desítek nových pracovních míst. „V Břeclavi jde o druhé vězeňské zařízení a vztah města a jeho obyvatel k věznici je veskrze pozitivní. Lidé zatím nevznesli na vedení radnice žádné protesty. Naopak vězni nám pomáhali při zdolání mimořádných událostí, jako byly třeba povodně,“ sdělil břeclavský starosta Pavel Dominik.

Objekt Poštorná k Věznici Břeclav patří od 1. listopadu roku 2012, kdy jej Vězeňská služba ČR převzala od Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

 

pek

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Projekt byl primárně zaměřen na posílení systému vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby v oblastech zaměřených zejména na specifika jednotlivých skupin odsouzených. Jedním z hlavních úkolů projektu bylo vytvoření a rozvíjení cílených a strukturovaných programů zacházení s rizikovými skupinami odsouzených a jejich postupné zavádění do praxe věznic a stejně jako prevence sociálního vyloučení cizinců a předcházení informační diskriminaci způsobené jazykovou bariérou. V rámci tematických školení k intervenčním programům a odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance bylo proškoleno 762 zaměstnanců Vězeňské služby. Pro jednání se specifickou skupinou cizinců ve věznicích se proškolilo 59 sociálních pracovníků, kteří již v době realizace projektu poskytli 328 cizincům v 19 věznicích konzultace k pobytové problematice cizinců žijících na území ČR. Přínosem projektu v této oblasti je jistě také zajištění informačních materiálů pro cizince ve výkonu odnětí svobody v šestnácti jazykových mutacích. Pro získání dobré praxe v norských věznicích proběhly v rámci projektu čtyři studijní cesty zaměstnanců do věznic Ila a Ringerike. Cesty byly zaměřeny na sdílení zkušeností naší a norské VS v zacházení a komunikaci s odsouzenými a na zkušenosti s terapeutickými programy. Nad rámec původní projektové žádosti navázal realizační tým projektu v bilaterální spolupráci vztah se společností Alternative To Violence (ATV – „Alternativa k násilí“). Byly uspořádány tři semináře k tématu „Práce s násilnými pachateli“. Lektory na těchto seminářích byli renomovaní pracovníci společnosti ATV, která disponuje jedinečným know-how v oblasti zvládání agresivity. Navíc byl také realizován kurz „Práce se zadluženým klientem“. Kurz navázal na předchozí školení „Finanční gramotnost a dluhová problematika“. V této problematice bylo proškoleno 125 odborných zaměstnanců věznic

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Projekt „Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram“ realizovaný z Norských fondů úspěšně spěje ke svému konci.

Projekt rozdělený na dvě části se od počátku potýkal s nemalými problémy. Zatímco měkká, neinvestiční část zahrnující tři vzdělávací kurzy, a to Jednoduché kuchařské práce, Jednoduchá obsluha restauračního typu a Základní obsluha PC měla za sebou několik běhů a přibližně 110 vyškolených a přezkoušených odsouzených, kteří zároveň získali osvědčení, tvrdá část – investiční, byla daleko komplikovanější a náročnější než se zprvu zdálo. Výběrové řízení na zhotovitele stavby se muselo několikrát opakovat. Po posledním úspěšném výběrovém řízení a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem výstavba haly začala až v prosinci 2016. Silný mráz a vydatná sněhová nadílka zkraje roku 2017 znamenaly další pozastavení stavebních prací. S mírným zpožděním byla hala o rozměrech 43,5×16,5m dostavěna začátkem léta. Po kolaudaci, která by se měla uskutečnit koncem srpna 2017, budou prostory objektu o celkové rozloze 717 m2, umožňující jednoduché montážní operace, s vestavěnými učebnami využívány k zajištění rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně zájmových aktivit odsouzených.

Výstavba nových prostor v rámci věznice by měla přispět ke zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu do vězeňských zařízení.

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava. V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce bývalé uhelné kotelny, kde vznikly nové učebny a prostory pro zaměstnávání odsouzených žen, včetně veškerého potřebného vybavení. Absolvováním kurzů Pracovněprávního poradenství a nácviku, Posílení dovedností potřebných k vedení řádného života po propuštění z výkonu trestu, Získání finanční gramotnosti a kurzu Zlepšení orientace na trhu práce po propuštění, by měly odsouzené ženy nabýt vědomostí a dovedností, které jim pomohou po propuštění vést řádný život. V počítačové učebně rovněž proběhly a nadále budou probíhat kurzy základů PC dovedností.

Projekt rovněž v rámci bilaterální spolupráce umožnil financování studijních cest pro pracovníky české a norské vězeňské služby. Účelem byla výměna profesních zkušeností a dobré praxe v oblasti ženských věznic.