RAHA 20. července (VS ČR) – Vězeňská služba ČR zřizuje nový útvar – Odbor koordinace a řízení EED a z toho důvodu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky ředitel odboru řízení a koordinace EED. Vyhlášení výběrového řízení je v příloze.

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – obálkovací stroj PB DI425 v pořizovací hodnotě 237 714,40 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila ve výši 33 880 Kč včetně DPH. Majetek je uskladněn v prostorách Generálního ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (p. Víšek, 244 024 562). Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 20. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Obálkovací stroj, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

 

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – rychlovyvíječ páry DF 150-3000 v pořizovací hodnotě 1 460 000 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila ve výši 48 228 Kč včetně DPH. Majetek je uskladněn v prostorách Věznice Rýnovice. Informace o majetku podá Ing. Alois Burda, 483 338 240. Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 20. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-rychlovyvíječ, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

rychlovyvíječ nabídka2

posudek parní vyvíječ

smlouva vyvíječ

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – monitory 25ks v pořizovací hodnotě 123 555,58 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

Minimální kupní cenu stanovila Vězeňská služba na 5 250 Kč vč. DPH. Prodej je možný pouze jako celek.

Majetek je uskladněn v prostorách Vazební věznice a ÚVZD Brno. Bližší informace o majetku podá paní Karpíšková, 543515226. Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 20. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-monitory, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

monitory nabídka2

seznam monitory

smlouva monitory

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – náhradní díly a příslušenství automobilů v pořizovací hodnotě 1 714 454,44 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

 Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila po jednotlivých skupinách, a to včetně DPH takto:

Skupina 1 – AVIA, TATRA 1487.815, ŠKODA 706 – 42 937 Kč,

Skupina 2 – IKARUS-AVIA, KAROSA – 36 579 Kč,

Skupina 3 – ŠKODA FAFORIT, FELICIA, 120, 12303 – 68 746 Kč,

Skupina 4 – TATRA 613 – 2 108 Kč,

Skupina 5 – univerzální díly a příslušenství – 21 777 Kč.

Majetek je uskladněn v prostorách Generálního ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Prohlídku majetku a informace o něm lze zajistit po tel. domluvě (p. Halíř, 261 032 760). Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz. Další dokumentace uveřejněna na www.vscr.cz.

V případě Vašeho zájmu o skupinu nebo skupiny majetku zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 20. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Autodíly, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny za skupinu nebo skupiny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena za skupinu. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

autodíly nabídka2

autodíly návrh kupní smlouvy

seznam náhradních dílů dle skupin

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – výstrojní součástky v pořizovací hodnotě 12 394 434,87 Kč Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Minimální jednotkovou kupní cenu včetně DPH stanovila Vězeňská služba položkově. Možný je prodej majetku pouze na celé desítky kusů. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

Majetek je uskladněn v prostorách Expedičního skladu Skuteč, Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (Ing. Tomek 724 045 828). Další dotazy směřujte na mhrouzková@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 21. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Výstroj, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

nabídka 2

smlouva prodej výstroj

výstroj seznam2

             

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – výstrojní vaky v pořizovací hodnotě 4 008 722,61Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Minimální jednotkovou kupní cenu včetně DPH stanovila Vězeňská služba položkově. Možný je prodej majetku pouze na celé desítky kusů. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

Majetek je uskladněn v prostorách Věznice Pardubice. Bližší informace o majetku podá paní Tučková, 466 083 183. Další dotazy směřujte na mhrouzková@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 21. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Vaky, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

nabídka2

smlouva prodej vaky

vaky seznam2

Foto vaků

 

Nabídka k prodeji právnickým a fyzickým osobám – pistole vz. 82 s příslušenstvím

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – pistole vz. 82 s příslušenstvím v celkové pořizovací hodnotě 25 552 036,91 Kč.  V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba výše uvedený majetek právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

Kupující musí být ve smyslu § 31 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, držitelem zbrojní licence vydané pro některou ze skupin A, B, C, D, E, F, H nebo J, zabývající se ve své činnosti zbraněmi kategorie A nebo B + střelivem do těchto zbraní.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila na 2 738 859 Kč včetně DPH. Prodej majetku je možný pouze jako celek.

Zájemci předloží závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 28. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „GŘ OL – Pistole vz. 82, NEOTEVÍRAT“ společně s kopií příslušné zbrojní licence podle § 31 zákona č. 119/2002 Sb. V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou. Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena včetně DPH. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

Areál věznice v Drahonicích je od dnešního dne opět v provozu, a to jako pobočka Věznice Nové Sedlo. Generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal nově zrekonstruovaný objekt představil zástupcům okolních obcí a médiím. Drahonická věznice bude nově sloužit k ubytování odsouzených žen, její kapacita je 194 míst.

Na rekonstrukčních pracích se od března do června 2017 podílelo na 200 odsouzených z věznic Bělušice, Litoměřice, Liberec, Teplice, Stráž pod Ralskem, Všehrdy a Nové Sedlo, kteří zde odpracovali více než 18 000 hodin. „V loňském roce jsem v interview na téma přeplněnosti českých věznic řekl, že jsem drahonickou věznici v roce 2013 zavíral a patrně ji zase otevřu. Uplynulo pár měsíců a tato slova se stala skutečností,“ komentoval otevření věznice generální ředitel Petr Dohnal. „Vzhledem k trvalému nárustu počtu vězněných osob a potřebě rozšiřovat ubytovací kapacity, bylo nezbytné tento objekt znovu uvést do života,“ dodal Dohnal.

Celkové náklady na opravy přesáhly devět miliónů korun a díky zaměstnání odsouzených ušetřila vězeňská služba na rekonstrukci kolem 1,2 miliónu korun. Zprovoznění areálu věznice vnímají pozitivně i okolní obce. Věznice totiž patří nejen k významným zaměstnavatelům, ale také k odběratelům, kteří značně podporují podnikatelské subjekty v regionech. „Věříme, že znovuotevření věznice povede k oživení naší obce i celého regionu,“ uvedl starosta přilehlé obce Lubenec Jiří Chaloupecký.

Původní Věznice Drahonice byla zrušena 1. května 2013 na základě analýzy dopadu amnestie prezidenta republiky. V Drahonicích klesl počet vězněných osob z 296 na 170 a další provoz věznice by tak byl neekonomický. Od října 2015 do konce roku 2016 využívalo objekt v Drahonicích Ministerstvo vnitra umístění cizinců, zadržených při nelegálním pobytu na území České republiky. Od roku 2016 se v souvislosti s opětovným růstem počtu vězeňské populace začalo uvažovat o znovuotevření věznice.

Ve Vazební věznici Praha-Pankrác se v úterý uskutečnil pietní akt k uctění památky Milady Horákové, která byla dne 27. června 1950 v areálu pankrácké vazební věznice po vykonstruovaném politickém procesu popravena.

Pietního aktu se zúčastnili zástupci obou komor Parlamentu ČR, Úřadu vlády ČR, ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva obrany, zástupci Vězeňské služby ČR, MČ Prahy 4, organizace sdružující bývalé politické vězně, zástupci evangelické a katolické církve, Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, spolku Sokol, společnosti Antonína Švehly, skautské organizace, studenti a další široká veřejnost.