PRAHA 18. srpna (VS ČR) – V rámci své pracovní cesty po jižní Moravě navštívil  ve čtvrtek premiér České republiky Bohuslav Sobotka kromě věznice v Brně také pobočku Věznice Břeclav v Poštorné. Zrekonstruovaný objekt, který byl otevřen na začátku srpna si pan premiér se zaujetím prošel a prohlédl. Při rozhovoru s náměstkem generálního ředitele VS ČR Simonem Michailidisem, náměstkem ministra spravedlnosti Vladimírem Zimmelem a ředitelem Věznice Břeclav Vladanem Havránkem se zajímal především o problematiku zaměstnávání odsouzených.

 

 

PRAHA 16. srpna (VS ČR) – Návštěvu brněnské věznice měl ve svém programu v úterý 15. srpna 2017 předseda vlády Bohuslav Sobotka při své cestě po jižní Moravě. Po krátkém jednání na téma vězeňství v České republice s generálním ředitelem VS ČR Petrem Dohnalem, náměstkem ministra spravedlnosti Vladimírem Zimmelem a ředitelem brněnské věznice Dušanem Gáčem se předseda vlády také setkal se zaměstnanci věznice. Poté si prohlédl prostory věznice i nemocnice. Na závěr premiérovy návštěvy předvedla operativně eskortní skupina zásah při vzpouře vězňů.

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – promítací plátna a zpětné projektory (viz. příloha č. 1). V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila po jednotlivých skupinách, a to včetně DPH takto:

Skupina 1 – promítací plátna 11 ks – 11 000 Kč,

Skupina 2 – zpětné projektory 21 ks – 31 500 Kč.

Prodej je možný pouze po celých skupinách. Majetek je uskladněn v prostorách Akademie VS ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (p. Sedláková, 487 878 924). Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o skupinu nebo skupiny majetku doručte závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 29. 8. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-projektory a plátna, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny za skupinu nebo skupiny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena za skupinu. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

 

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – obálkovací stroj PB DI425 v pořizovací hodnotě 237 714,40 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici v odkazech níže.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila ve výši 21 683 Kč včetně DPH. Majetek je uskladněn v prostorách Generálního ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (p. Víšek, 244 024 562). Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o majetek doručte závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 29. 8. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Obálkovací stroj, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – monitory 25ks v pořizovací hodnotě 123 555,58 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici níže.

Minimální kupní cenu stanovila Vězeňská služba na 3 360 Kč vč. DPH. Prodej je možný pouze jako celek.

Majetek je uskladněn v prostorách Vazební věznice a ÚVZD Brno. Bližší informace o majetku podá paní Karpíšková, 543515226. Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz

V případě Vašeho zájmu o majetek doručte závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 29. 8. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-monitory, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

PRAHA 4.srpna (VS ČR) – Objekt v Poštorné s novými ubytovacími kapacitami nabídne dalších 168 míst. Jeho slavnostní otevření proběhlo v pátek 4. srpna 2017. Doposud bylo v Poštorné ubytováno 32 odsouzených mužů zařazených v dohledu. Stavební práce začaly loni v prosinci a ukončeny byly letos v červnu. Rekonstrukce se tedy podařila v rekordním čase, trvala 180 dní. Náklady na přestavbu činily přes 35 miliónů korun.

„Samozřejmě, že jsme v rámci rekonstrukce objektu zaměstnali odsouzené. Ti tam odpracovali více než 26 tisíc hodin a tím jsme státu ušetřili tři miliony korun,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

Poštorná nyní nabízí ubytovací kapacity pro 200 odsouzených mužů, z toho v dohledu 82 a nově zde vznikne oddělení s dozorem pro výkon trestu odsouzených mužů s celkovou kapacitou 118 odsouzených, z toho 42 míst pro trvale pracovně nezařaditelné.

„Největší změnou oproti předchozímu stavu areálu je zbudování objektu pro vstup, také vytvoření takzvaného zakázaného pásma s technickými prvky a zbudování operačního střediska a kamerového systému,“ řekl ředitel břeclavské věznice Vladan Havránek.

Vězeňská služba České republiky v průběhu dvou měsíců otevřela již druhý objekt, který nejen významně pomohl ke zvýšení ubytovacích kapacit, ale stal se také součástí života v regionu. Například Poštorná nabídla několik desítek nových pracovních míst. „V Břeclavi jde o druhé vězeňské zařízení a vztah města a jeho obyvatel k věznici je veskrze pozitivní. Lidé zatím nevznesli na vedení radnice žádné protesty. Naopak vězni nám pomáhali při zdolání mimořádných událostí, jako byly třeba povodně,“ sdělil břeclavský starosta Pavel Dominik.

Objekt Poštorná k Věznici Břeclav patří od 1. listopadu roku 2012, kdy jej Vězeňská služba ČR převzala od Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

 

pek

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Projekt byl primárně zaměřen na posílení systému vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby v oblastech zaměřených zejména na specifika jednotlivých skupin odsouzených. Jedním z hlavních úkolů projektu bylo vytvoření a rozvíjení cílených a strukturovaných programů zacházení s rizikovými skupinami odsouzených a jejich postupné zavádění do praxe věznic a stejně jako prevence sociálního vyloučení cizinců a předcházení informační diskriminaci způsobené jazykovou bariérou. V rámci tematických školení k intervenčním programům a odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance bylo proškoleno 762 zaměstnanců Vězeňské služby. Pro jednání se specifickou skupinou cizinců ve věznicích se proškolilo 59 sociálních pracovníků, kteří již v době realizace projektu poskytli 328 cizincům v 19 věznicích konzultace k pobytové problematice cizinců žijících na území ČR. Přínosem projektu v této oblasti je jistě také zajištění informačních materiálů pro cizince ve výkonu odnětí svobody v šestnácti jazykových mutacích. Pro získání dobré praxe v norských věznicích proběhly v rámci projektu čtyři studijní cesty zaměstnanců do věznic Ila a Ringerike. Cesty byly zaměřeny na sdílení zkušeností naší a norské VS v zacházení a komunikaci s odsouzenými a na zkušenosti s terapeutickými programy. Nad rámec původní projektové žádosti navázal realizační tým projektu v bilaterální spolupráci vztah se společností Alternative To Violence (ATV – „Alternativa k násilí“). Byly uspořádány tři semináře k tématu „Práce s násilnými pachateli“. Lektory na těchto seminářích byli renomovaní pracovníci společnosti ATV, která disponuje jedinečným know-how v oblasti zvládání agresivity. Navíc byl také realizován kurz „Práce se zadluženým klientem“. Kurz navázal na předchozí školení „Finanční gramotnost a dluhová problematika“. V této problematice bylo proškoleno 125 odborných zaměstnanců věznic

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Projekt „Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram“ realizovaný z Norských fondů úspěšně spěje ke svému konci.

Projekt rozdělený na dvě části se od počátku potýkal s nemalými problémy. Zatímco měkká, neinvestiční část zahrnující tři vzdělávací kurzy, a to Jednoduché kuchařské práce, Jednoduchá obsluha restauračního typu a Základní obsluha PC měla za sebou několik běhů a přibližně 110 vyškolených a přezkoušených odsouzených, kteří zároveň získali osvědčení, tvrdá část – investiční, byla daleko komplikovanější a náročnější než se zprvu zdálo. Výběrové řízení na zhotovitele stavby se muselo několikrát opakovat. Po posledním úspěšném výběrovém řízení a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem výstavba haly začala až v prosinci 2016. Silný mráz a vydatná sněhová nadílka zkraje roku 2017 znamenaly další pozastavení stavebních prací. S mírným zpožděním byla hala o rozměrech 43,5×16,5m dostavěna začátkem léta. Po kolaudaci, která by se měla uskutečnit koncem srpna 2017, budou prostory objektu o celkové rozloze 717 m2, umožňující jednoduché montážní operace, s vestavěnými učebnami využívány k zajištění rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně zájmových aktivit odsouzených.

Výstavba nových prostor v rámci věznice by měla přispět ke zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu do vězeňských zařízení.

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava. V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce bývalé uhelné kotelny, kde vznikly nové učebny a prostory pro zaměstnávání odsouzených žen, včetně veškerého potřebného vybavení. Absolvováním kurzů Pracovněprávního poradenství a nácviku, Posílení dovedností potřebných k vedení řádného života po propuštění z výkonu trestu, Získání finanční gramotnosti a kurzu Zlepšení orientace na trhu práce po propuštění, by měly odsouzené ženy nabýt vědomostí a dovedností, které jim pomohou po propuštění vést řádný život. V počítačové učebně rovněž proběhly a nadále budou probíhat kurzy základů PC dovedností.

Projekt rovněž v rámci bilaterální spolupráce umožnil financování studijních cest pro pracovníky české a norské vězeňské služby. Účelem byla výměna profesních zkušeností a dobré praxe v oblasti ženských věznic.

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Nové Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně začalo v červnu 2016 sloužit odsouzeným ve Věznici Nové Sedlo poté, co na konci května byla nová dvoupodlažní budova zkolaudována. Budova vznikla vestavbou do stávajícího objektu bývalé nedokončené kotelny z 80. let minulého století. Přestavbou kotelny, na které se podíleli i odsouzení, věznice vyřešila problém s nedostatkem kapacit pro vzdělávání vězněných osob. V budově financované z prostředků Norských fondů v rámci projektu „ Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“ došlo k vybudování střediska pro výuku certifikovaných vzdělávacích programů v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně. Vzniklo zde několik druhů provozů, pro personál víceúčelová denní místnost s čajovou kuchyňkou, kabinety, místnost pro mistra a ostrahu. Skladovací prostory, truhlářská dílna a zahradnické centrum cca pro 30 osob, učebny s kapacitou 20 až 25 osob. Součástí projektu je i vybavení nově zrekonstruovaných prostor.

Cílem investice je vytvořit funkční systém vzdělávání a zaměstnávání vězněných osob, tím přispět po skončení trestu k jejich lepší reintegraci do společnosti a snížení recidivy a dalších sociálně patologických jevů.